REKLAMA
czw. 21 maja 2020, 12:42

Wykaz wystawionych recept to za mało? Farmaceuta powinien prowadzić dokumentację medyczną…

Farmaceuci wystawiający recepty pro auctore i pro familiae mają obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich swoich recept. Zdaniem ekspertów to jednak może nie wystarczyć, w przypadku kontroli np. NFZ. Przekonują, że farmaceuta ma prawo i obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, potwierdzającej zasadność wystawiania recept…

Farmaceuta musi mieć możliwość wykazania, że spełniona była przesłanka uprawniająca do wystawienia recepty (fot. Shutterstock)
Farmaceuta musi mieć możliwość wykazania, że spełniona była przesłanka uprawniająca do wystawienia recepty (fot. Shutterstock)

Wystawianie refundowanych recept pro auctore i pro familiae przez farmaceutów niesie za sobą odpowiedzialność. To na farmaceucie ciąży obowiązek udowodnienia, że w toku wystawiania recepty sprostał obowiązkowi staranności zawodowej. A także, że nie przekroczył przysługujących mu uprawnień. Zdaniem ekspertów wymaga to posiadania stosownej dokumentacji, wykazującej zasadność podjętych decyzji. Brak takiej dokumentacji uniemożliwi farmaceucie obronę w sytuacji sporu prawnego, co może mieć daleko idące negatywne konsekwencje procesowe dla farmaceutów (czytaj również: AKTUALIZACJA: Farmaceuci mogą już wystawiać recepty. Aplikacja działa!).

Analizę aktualnego stanu prawnego pod tym względem przeprowadziła kancelaria Fairfield na zlecenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Efektem tego jest memorandum prawne w sprawie prawnych aspektów ordynacji leków przez farmaceutów, opublikowane kilka dni temu. Wskazują oni, że brak wspomnianej dokumentacji sam w sobie może świadczyć o niestaranności zawodowej farmaceuty. Wykluczy też kontrolę czynności z zakresu ordynacji leków przez farmaceutę w oparciu o dane z przeszłości (czytaj również: Czy farmaceuta odpowiada przed NFZ za wystawione recepty dla siebie i rodziny?).

– Podkreślamy, że powyższe odnosi się zarówno do recept farmaceutycznych, jak i recept pro auctore i pro familia. Każda recepta powinna być odpowiednio udokumentowana, niezależnie od narzuconej przez prawo formy tabelarycznej przy receptach farmaceutycznych – czytamy w memorandum.

Prowadzenie dokumentacji medycznej przez farmaceutę

Eksperci przypominają, że przechowywanie dokumentacji obejmującej informacje o stanie zdrowia pacjentów stanowi przetwarzanie danych osobowych. W rezultacie wymaga ono spełnienia szeregu wymagań, w szczególności, istnienia podstawy prawnej przetwarzania określonych danych osobowych. Szczególnie, że są to dane wrażliwe.

Co ciekawe, przepisy o wystawianiu recept przez farmaceutów nie tworzą samodzielnie podstawy prawnej dla prowadzenia takiej dokumentacji medycznej. Eksperci wskazują też, że problematyczne jest określenie istnienia oraz zakresu ewentualnego obowiązku prowadzenia takiej dokumentacji (czytaj również: Jak prowadzić wykaz recept farmaceuty pro auctore i pro familiae?).

Zdaniem kancelarii Fairfield w celu wykonania przepisów o obowiązku dokumentacji przyczyny wydania recepty/recepty farmaceutycznej, farmaceuta powinien gromadzić dodatkową dokumentację medyczną. A to przede wszystkim dla celów uzasadnienia decyzji o wystawieniu recepty lub recepty farmaceutycznej.

Jednocześnie ewidencja recept farmaceutycznych oraz dokumentacja określona w art. 96 ust. 4b P.f. – łącznie z dokumentacją indywidualną dot. pacjenta – powinny być traktowana jak „dokumentacja medyczna” w rozumieniu przepisów o prawach pacjenta, dla celów ochrony i realizacji praw pacjentów (np. prawa do wglądu lub wydania dokumentacji).

Farmaceuta musi mieć dowód…

W swojej analizie kancelaria Fairfield wskazuje, że w przypadku recept pro auctore i pro familia, farmaceuta ma obowiązek prowadzić dokumentację określoną w art. 96 ust. 4b P.f., które składa się m.in. z wpisu dot. „rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu”. Z kolei częścią ewidencji recept farmaceutycznych, zgodnie z cyt. powyżej rozporządzeniem, jest wskazanie „przyczyny wydania produktu leczniczego […]”.

– Przepisy te przewidują odrębny, specjalny reżim dokumentowania wystawiania recept przez farmaceutów. Z tego względu nie znajdą do nich zastosowania przepisy o pełnej dokumentacji medycznej – czytamy w memorandum.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]