REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zmiany w art. 86a bez abolicji? Kolejna nowelizacja budzi wątpliwości…

15 lipca 2019 11:33

Do Sejmu trafił właśnie rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Jego celem jest zmiana w art. 86a, który wszedł w życie 6 czerwca i wywołał ogromne zamieszanie w aptekach. Projekt procedowany jest z pominięciem konsultacji publicznych, dlatego farmaceuci na Twitterze wskazują co trzeba w nim poprawić…

Już w 2017 roku ministerstwo zdrowia próbowało zmienić w ten sposób art. 91. Wycofało się po protestach techników (fot. Shutterstock)
Wszystkie transakcje przeprowadzone przez apteki po 6 czerwca - nawet jeśli byłyby zgodne z treścią nowelizacji - nadal będą podlegały karze pozbawienia wolności? (fot. Shutterstock)

Dokładnie 6 czerwca weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która wywołała ogromne zamieszanie na rynku aptecznym. Nowe przepisy zmieniały brzmienie art. 86a – mówiącego, co i komu może sprzedawać apteka oraz punkt apteczny. Wynikało z nich, że od 6 czerwca tego typu placówki mogą zbywać produkty lecznicze:

 • bezpośrednio pacjentom (na receptę lub OTC),
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (na zapotrzebowanie)
 • podmiotom nie wykonującym działalność leczniczej i nieprowadzącym obrotu lekami (tylko leki z obrotu pozaaptecznego)

Najwięcej kontrowersji wzbudził ten ostatni punkt. Oznacza bowiem, że apteka lub punkt apteczny może sprzedawać do np. szkoły, przedszkola lub zakładu pracy, leki dostępne w obrocie pozaaptecznym. Jednocześnie za naruszenie nowych przepisów, pracownikom aptek grodzi kara pozbawienia wolności do 3 miesięcy do 5 lat (czytaj więcej: WAŻNE: Komu i co apteka może sprzedać od 6 czerwca?).

REKLAMA
Infografika przedstawiająca zmiany w zasadach zbywania oraz bezpłatnego przekazywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne po 6 czerwca 2019 roku (©MGR.FARM)
Infografika przedstawiająca zmiany w zasadach zbywania oraz bezpłatnego przekazywania produktów leczniczych przez apteki i punkty apteczne po 6 czerwca 2019 roku (©MGR.FARM)

Nowe przepisy spotkały się z krytyką pacjentów, farmaceutów, przedsiębiorców oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten ostatni zwrócił Ministrowi Zdrowia uwagę, że zgodnie z art. 68 Konstytucji, władze publiczne zapewniają obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Tymczasem od 6 czerwca domy pomocy opieki społecznej, szkoły i fundacje mają trudności z zakupem leków dla swych podopiecznych (czytaj więcej: Prawo farmaceutyczne niezgodnie z konstytucją? RPO apeluje o nowelizację…).

REKLAMA

Ostatecznie Ministerstwo Zdrowia przyznało, że wprowadzone 6 czerwca ograniczenia okazały się zbyt daleko idące. Przygotowano więc nowelizację, której zadaniem jest rozszerzenie katalogu produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty (OTC). Wyłączono jednak możliwość sprzedaży w ten sposób produktów zawierających substancje psychoaktywne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 Prawa farmaceutycznego, tj. produktów leczniczych, których obrót jest dodatkowo ograniczony (pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan) (czytaj więcej: PILNE: Jest ważny projekt zmian w prawie farmaceutycznym!).

Nowelizacja też do poprawki?

Ustawa procedowana jest w specjalnym trybie, z pominięciem konsultacji publicznych. Resort zdrowia tłumaczy to tym, że konieczne jest pilne wprowadzenie projektowanych zmian, ze względu na zapewnienie dostępu do produktów leczniczych podmiotów, które zostały objęte zakazem od 6 czerwca. Aktualnie nowelizacja została już skierowana do Sejmu i oczekuje na opinię Biura Legislacyjnego. Farmaceuci na Twitterze zwracają jednak uwagę, że treść nowelizacji nie do końca spełnia oczekiwania.

– I znów nie wzięto pod uwagę zaopatrujących się w aptece gabinetów weterynaryjnych, że o zaopatrywaniu się statków w apteczki okrętowe i medyczne nie wspomnę – pisze na Twitterze Marian Witkowski, farmaceuta i członek prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

Z kolei Łukasz Waligórski zwraca uwagę, że w nowelizacji zabrakło abolicji za okres od 6 czerwca do momentu wejścia w życie projektowanych przepisów. Oznacza to, że wszystkie transakcje przeprowadzone przez apteki po 6 czerwca – nawet jeśli byłyby zgodne z treścią nowelizacji – nadal będą podlegały karze pozbawienia wolności.

– Zapomniano też o abolicji za okres od 6 czerwca do momentu wejścia w życie tej ustawy. Taki zapis już teraz uspokoił by sytuację – pisze na Twitterze redaktor naczelny MGR.FARM.

Zwraca w ten sposób uwagę, że gdyby w procedowanej obecnie nowelizacji znalazł się zapis, że zmiany obowiązują od 6 czerwca, sytuacja już teraz mogłaby zostać uspokojona.

Wprowadzenie abolicji jest też o tyle istotne, że wiele aptek przez pierwsze dni czerwca nie wiedziało jak interpretować nowe przepisy. W rezultacie mogły się w tym czasie zdarzyć transakcje, które je naruszały. Szczególnie, że Ministerstwo Zdrowia oraz izby aptekarskie, zabrały głos dopiero po kilku dniach obowiązywania zmian (czytaj więcej: Jak apteki mają sprzedawać leki po 6 czerwca? Rekomendacje izb aptekarskich…).

Abolicja z automatu?

Zdaniem Patryka Słowika – dziennikarza Gazety Prawnej – specjalny zapis o abolicji nie jest jednak w nowelizacji potrzebny. Jego zdaniem, jeśli ustawa wejście w życie w obecnym kształcie, to będzie to oznaczało depenalizację konkretnego czynu. Kluczowe bowiem jest, by czyn nie by zabroniony w momencie orzekania w Sądzie, a nie w momencie jego popełniania.

Etap legislacyjny: projekt rządowy skierowany do sejmu

©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

8 miesięcy więzienia za zuchwałe kradzieże w aptekach 8 miesięcy więzienia za zuchwałe kradzieże w aptekach

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim skazał na 8 miesięcy pozbawienia wolności mężczyznę, który dokonał ...

Wzrosną kary dla aptek za brak informacji o tańszym zamienniku Wzrosną kary dla aptek za brak informacji o tańszym zamienniku

Trzykrotnie wzrosną kary umowne, jakie będzie mógł nakładać na apteki Narodowy Fundusz Zdrowia, w ka...

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed kupowaniem leków z internetu

"Osoby nielegalnie wprowadzające produkty lecznicze weterynaryjne do obrotu powinny liczyć się z pow...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz