Wczoraj czołowe organizacje zrzeszające producentów suplementów diety oraz nadawcy telewizyjni podpisali porozumienie w sprawie samoregulacji zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety. Ze wzglę...
Kilka tygodni temu do konsultacji publicznych oddano projekt ustawy o wyrobach medycznych. Pojawiły się w nim m.in. zapisy dotyczące ograniczeń w reklamie tego typu produktów. Zdaniem radcy prawnego T...
W minionym tygodniu do konsultacji publicznych oddano projekt ustawy o wyrobach medycznych. Znalazł się w nim m.in. obszerny rozdział dotyczący zasad reklamowania tego typu produktów. Jeden z przepisó...
Redakcja mgr.farm
14 października 2019
Redakcja mgr.farm
Grzegorz Cessak - prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zapowiedział, że wkrótce do konsultacji publicznych zostanie skierowany projekt ustawy o...
Redakcja mgr.farm
9 października 2019
Redakcja mgr.farm