REKLAMA
pt. 2 sierpnia 2019, 10:45

Będą zmiany w umowach aptek z NFZ na realizację recept

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Zmiany dotyczą kontroli NFZ w aptekach…

Ustalając wysokość kary WIF zwrócił też uwagę na to, że jedna ze spółek już w przeszłości naruszała zakaz reklamy aptek… 17 razy (fot. Shutterstock)
Podmiot prowadzący aptekę będzie informował dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania apteki przed NFZ, w tym w sprawach kontroli (fot. Shutterstock)

Projekt przewiduje zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364). Jak wyjaśnia resort zdrowia, potrzeba nowelizacji wynika z konieczności dostosowania brzmienia rozporządzenia do przepisów obowiązujących od 21 lutego 2019 r. Wprowadzone zostały one ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, z późn. zm.) (czytaj więcej: W NFZ powstanie „korpus kontrolerski”. Będą też zmiany w kontrolach aptek).

W projektowanych zmianach uwzględniono przepisy wprowadzone w ustawie o świadczeniach obejmujące: uprawnienie nadane Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzania kontroli realizacji umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę (art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach), postępowania wyjaśniające (art. 61w ustawy o świadczeniach) i – w związku z tym – stosowanie sankcji zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ww. umów w wyniku kontroli (art. 61s ustawy o świadczeniach) oraz poza kontrolą (art. 61x ustawy o świadczeniach).

Projekt przewiduje również zniesienie obowiązku stosowania przez przedsiębiorców pieczątek, zgodnie z założeniami dokumentu rządowego „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” – czytamy w uzasadnieniu projektu (czytaj więcej: Deregulacja pieczątkowa: te rozporządzenia wymagają poważniejszych zmian!).

Rejestr kar dla aptek

Projektowany § 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia przewiduje, że dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia będzie prowadzić rejestr kar umownych nakładanych na apteki. Przepis ten stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą i ma na celu stworzenie instrumentu umożliwiającego dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia sprawne ewidencjonowanie kar umownych nakładanych na apteki, a w konsekwencji bieżące monitorowanie i nadzór nad prawidłowym nakładaniem kar i dochodzeniem wynikających z nich należności (czytaj więcej: Nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie kontroli aptek).

– Ponadto uzupełniono przepisy o przywołanie stosownych ustaw (ustawy o świadczeniach, ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii), a także zaproponowano zmiany przepisów mających na celu ujednolicenie z przepisami ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) – informuje resort zdrowia.

Jednocześnie z projektu wynika, że podmiot prowadzący aptekę będzie informował dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania apteki przed NFZ, w tym w sprawach kontroli (czytaj więcej: Od 1 czerwca nowe zasady kontroli NFZ w aptekach. Co się zmienia?).

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: ŁW/RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]