REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co od 1 lipca zmienia się w aptekach? Oto podsumowanie…

30 czerwca 202011:49

Już jutro w aptekach wchodzą w życie zmiany, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie aptek oraz odwiedzających je pacjentów. Okazuje się, że część zmian jest tylko pozorna. Na co powinni przygotować się farmaceuci i pacjenci?

Jakie zmiany zajdą w aptekach od 1 lipca 2020 r.? (fot. MGR.FARM)
Jakie zmiany zajdą w aptekach od 1 lipca 2020 r.? (fot. MGR.FARM)

Kary za nieprawidłową weryfikację autentyczności leków

ZMIANA:

1 lipca w życie wejdzie art. 127cb ustawy Prawo farmaceutyczne. Określa on wysokość kar pieniężnych dla podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązku weryfikacji autentyczności leków. Organami, które będą zadecydować o nałożeniu kar są: Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF), ale też Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny (WIF). Karze za brak realizacji obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności produktów leczniczych podlegają natomiast:

  • Podmiot odpowiedzialny – do 500 tys. zł;
  • Wytwórca lub importer – do 500 tys. zł;
  • Hurtownia farmaceutyczna – do 500 tys. zł;
  • Apteka (w tym apteka szpitalna, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej) – do 20 tys. zł.

KONSEKWENCJE:

Uczestnicy łańcucha dystrybucji leków, muszą bezwarunkowo rozpocząć realizowanie swoich obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności leków. Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował w związku z tym odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego procesu. Również Naczelna Izba Aptekarska opublikowała dla aptek wskazówki dotyczące minimalizacji liczby alertów z systemu PLMVS, uniemożliwiających wydawanie pacjentom leków (czytaj więcej: Jak w aptece zminimalizować liczbę alertów z systemu PLMVS?).

REKLAMA

Utrudnienia dla hurtowni producenckich

ZMIANA:

1 lipca 2020 r. w życie wchodzi art. art 77a ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zabrania on hurtowniom farmaceutycznym zlecania podwykonawcom czynności, będących przedmiotem umowy hurtowni z podmiotami odpowiedzialnymi, na przechowywanie i dostarczanie w ich imieniu produktów leczniczych.

REKLAMA

KONSEKWENCJE:

Na początku lipca organizacje reprezentujące podmioty odpowiedzialne ostrzegały, że nowe przepisy od 1 lipca sprawią, iż do polskich aptek i szpitali nie dojedzie wiele leków z hurtowni farmaceutycznych. Ich zdaniem nowy przepis uniemożliwi transport i skuteczne dostarczanie leków na terytorium Polski. Hurtownie producenckie nie będą bowiem mogły zlecać firmom kurierskim dostaw leków do aptek i szpitali (czytaj więcej: Od 1 lipca pacjenci znów mogą mieć problemy z dostępem do leków).

Na ten moment trudno ocenić realność tego zagrożenia. Z informacji uzyskanych od Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynika, że hurtownie producenckie będą mogły nadal zlecać część swoich obowiązków wynikających z Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej innym hurtowniom. Wiele wskazuje też na to, że leki będą dostarczane do aptek przez hurtownie posiadające swoją flotę transportową, zamiast przez firmy kurierskie (czytaj więcej: Czy nadszedł kres producenckich hurtowni farmaceutycznych?).


Stawki VAT w aptekach

ZMIANA:

1 lipca 2020 r. w życie wchodzi nowa matryca stawek VAT. Obejmie ona duże grupy towarów jednolitą stawką VAT, co ma uprościć dobieranie do nich tej właściwej. Kluczowe dla aptek są pod tym względem załączniki nr 3 i 10 ustawy o VAT. To w nich znalazły się bowiem towary związane z ochroną zdrowia. Z obowiązującego do 30 czerwca 2020 r. z załącznika nr 3 zawierającego towary o stawce VAT 8%, przeniesiono dwie pozycje do załącznika nr 10, zawierającego towary o stawce 5%. Są to:

  • CN 9619 00 – Podpaski, tampony, pieluchy dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału
  • CN dowolne – Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

KONSEKWENCJE:

Od 1 lipca w wymienione dwie grupy towarów zmieniają od 1 lipca stawkę VAT z 8% na 5%. I jest to jedyna zmiana stawki VAT w aptekach związana z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT.

REKLAMA

W związku z zachodzącymi od 1 lipca br. zmianami w VAT użytkownicy systemu KS-AOW powinni zaktualizować swój system apteczny wg. instrukcji „Zmiany w VAT od 1 lipca 2020”, która jest do pobrania z głównego okna programu i znajduje się w zakładce „O SYSTEMIE”poinformowała mgr Ewa Kłoda, Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej.


Oddział NFZ na recepcie

ZMIANY:

Z dniem 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. w art. 96a ust 8 Prawa farmaceutycznego uchylony zostaje pkt 2, dotyczący obowiązku umieszczenia na recepcie, na której przepisano choć jeden refundowany produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

KONSEKWENCJE:

Od 1 lipca numer oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest elementem wymaganym na recepcie refundowanej (czytaj więcej: Recepty elektroniczne bez oznaczenia NFZ).


Recepta na “S” od specjalisty i ze szpitala?

ZMIANY:

Z dniem 1 lipca 2020 r. w życie wchodzą art. 43a ust. 1a i 1b w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Umożliwiają one wystawiania recept z uprawnieniem “S” (bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia) lekarzom specjalistom oraz zatrudnionym w szpitalach.

KONSEKWENCJE:

W praktyce wejście w życie wspomnianych przepisów NIE OZNACZA, że od 1 lipca senior otrzyma receptę na bezpłatne leki u specjalisty lub podczas wypisu ze szpitala. A to dlatego, że nowa grupa pracowników medycznych przed przepisaniem recepty z uprawnieniem “S”, ma obowiązek zweryfikowania ilości oraz rodzaju przepisywanych leków w specjalnej funkcjonalności systemu P1 . Póki co funkcjonalność taka jeszcze nie działa. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało z kolei jej uruchomienie po 1 października 2020 roku (czytaj więcej: Od 1 lipca będzie zamieszanie z receptami na bezpłatne leki dla seniorów?).


Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

ZMIANY:

1 lipca 2020 r wchodzi w życie też nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych z 2004 r. Znajdzie się w niej art. 43b wprowadza uprawnienie do bezpłatne zaopatrzenia w leki określone w wykazie dla kobiet w okresie ciąży. Uprawnienie to będzie oznaczone symbolem „C”.

KONSEKWENCJE:

W praktyce nie oznacza to jednak dostępności od 1 lipca w aptekach bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Nadal nie ma bowiem jeszcze wykazu leków, które dla kobiet ciężarnych będą bezpłatne. Wykaz taki na drodze obwieszczenia ma ogłosić Minister Zdrowia. Rekomendacje w tym zakresie przygotuje dla niego Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji. W wykazie znajdą się wybrane leki z wykazu leków refundowanych, które są niezbędne do “zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży”. Minister Zdrowia ma aż 4 miesiące na opublikowanie wykazu leków bezpłatnych w ciąży. Dopiero kiedy wykaz zostanie opublikowany, będzie wiadomo jakie leki kobiety w ciąży otrzymają bezpłatnie, przy wpisanym uprawnieniu “C” na recepcie.

Kolejną kwestią wymagającą dopracowania przez resort zdrowia, jest też nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży mają funkcjonować jako “uprawnienie dodatkowe”. Na recepcie wystawianej przez lekarza lub położną, będzie ono oznaczone symbolem “C”. Póki co jednak kodu tego uprawnienia nie dopisano do załącznika 1. rozporządzenia w sprawie recept. Poza tym w samym rozporządzeniu konieczne jest również uregulowanie kwestii uprawnień farmaceutów i techników farmaceutycznych do ingerencji w zapis “C”. A konkretne chodzi o to, czy pracownik apteki będzie mógł je uzupełnić, jeśli lekarz lub położna wystawiająca receptę, z jakiegoś powodu zapomną o jego wpisaniu (czytaj więcej: Od 1 lipca nie będzie jeszcze bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży…).©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]