REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czego farmaceuta potrzebuje, aby wystawić swoją e-receptę?

1 kwietnia 2020 08:02

Farmaceuci mogą już wystawiać elektroniczne recepty farmaceutyczne. Możliwe jest to dzięki bezpłatnemu certyfikatowi ZUS. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało instrukcję jego uzyskania. A co dalej?

Brytyjska sieć Boots testuje usługę wideo konsultacji z farmaceutą dla tych pacjentów, którzy wskutek rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, muszą pozostać w domach(fot. Shutterstock).
Wystawienie e-recepty farmaceutycznej jest możliwe tylko  w programie aptecznym i nie różni się za bardzo od wystawienia recepty papierowej (fot. MGR.FARM)

– E-recepty w porządku prawnym pojawiły się pod koniec 2015 roku wraz z ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991). Ta sama ustawa zmieniła zasady wystawiania recept farmaceutycznych, dając możliwość wystawienia wszystkim farmaceutom z prawem wykonywania zawodu. Równocześnie ustawodawca zapisał, że także recepty farmaceutyczne będą wystawiane w postaci elektronicznej. Do ubiegłego piątku była to tylko teoria – informuje serwis rx.edu.pl.

Obecnie w Prawie farmaceutycznym funkcjonuje zapis mówiący, że recepta farmaceutyczna jest wystawiana w formie elektronicznej, a w postaci papierowej jedynie w przypadku

REKLAMA
 • braku dostępu farmaceuty do SIM, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,
 • wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich;

Okazuje się, że 27 marca 2020 r. firma Kamsoft opublikowała instrukcję dotyczącą wystawiania e-recept farmaceutycznych. W jej programie aptecznym KS-AOW zaimplementowano bowiem możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego z użyciem bezpłatnego certyfikatu ZUS oraz płatnego podpis kwalifikowanego do wystawiania takich dokumentów.

REKLAMA

Jak zdobyć certyfikat ZUS?

Instrukcję pokazującą jak krok po kroku uzyskać certyfikat ZUS umożliwiający podpisywanie elektronicznych recept farmaceutycznych, przygotował CSIOZ (załączona pod artykułem). Należy w tym celu zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem na stronie gabinet.gov.pl. Wcześniej jednak farmaceuta musi mieć przypisaną rolę farmaceuty w aptece (nadaje ją administrator/kierownik apteki). Po zalogowaniu do gabinet.gov.pl należy rolę farmaceuta, a następnie aptekę (miejsce pracy).

Logowanie do gabinet.gov.pl
Logowanie do gabinet.gov.pl

Jeżeli farmaceuta nie widzi swojej apteki lub nie może się zalogować, musi skontaktować się ze swoim administratorem dla platformy P1. Administrator musi dodać podmiot, użytkownika oraz nadać użytkownikowi właściwą rolę.

Po nadaniu certyfikat (wraz z informacją nt. swojej ważności) będzie dostępny do pobrania w profilu. Pobranie jest możliwe tylko raz. Pobrany certyfikat może być zainstalowany w programie aptecznym. Odbywa się to w module Administrator, w opcji Pracownicy. Należy edytować kartę danego pracownika. W zakładce e-recepta trzeba wybrać rolę magister oraz zainstaluj certyfikat i wybrać certyfikat ZUS (konieczne będzie wskazanie lokalizacji pobranego pliku praz podanie ustalonego wcześniej hasła).

Wystawienie e-recepty farmaceutycznej

Wystawienie e-recepty farmaceutycznej jest możliwe tylko w programie aptecznym i nie różni się za bardzo od wystawienia recepty papierowej. Można wybrać lek i w poprawie wcisnąć [m], albo wybrać Farmac., a następnie wydawany lek. W przypadku skonfigurowanego certyfikatu pojawi się po prostu inne niż zwykle okno do uzupełnienia danych. Przy czym od razu widać, że wystawiana jest e-recepta.

REKLAMA
Wystawianie e-recepty farmaceutycznej
Wystawianie e-recepty farmaceutycznej

Więcej o tym jak wystawić e-receptę farmaceutyczną można przeczytać w serwisie rx.edu.pl: E-recepta farmaceutyczna – jak ją wystawić?Refundowana e-recepta farmaceutyczna pro auctore i pro familia

Wczoraj w życie weszły zmiany umożliwiające farmaceutom wystawianie refundowanych recept dla siebie i swojej rodziny (czytaj więcej: Od dzisiaj farmaceuci mogą wystawiać refundowane recepty pro auctore i pro familia). Jako rodzinę rozumie się tutaj małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty. Pod tym względem jest to rozwiązanie analogiczne do tego, którym dysponują lekarze (czytaj również: Co może zmienić się w zasadach wystawiania recept farmaceutycznych?).

Receptę taką będzie mógł wystawić każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu. W przeciwieństwie do „zwykłej” recepty farmaceutycznej, tutaj nie będzie konieczne podanie przyczyny jej wystawienia. Refundowana recepta farmaceutyczna będzie docelowo wystawiana w postaci elektronicznej, ale od reguły tej istnieją wyjątki. Będzie bowiem mogła być też wystawiona w postaci papierowej w przypadku braku dostępu farmaceuty do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (m.in. SIM).

Refundowaną receptę farmaceutyczną w formie papierowej będzie miał prawo również wystawić farmaceuta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty (czytaj również: Farmaceuta wystawi receptę pro familiae lub pro auctore).

Recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu. Ale dodatkowo farmaceuta wystawiający receptę dla siebie lub rodziny, będzie musiał prowadzić własny wykaz zawierający:

 • numer kolejny wpisu;
 • datę wystawienia recepty;
 • numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
 • międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
 • postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
 • dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
 • sposób dawkowania.

Na ten moment istnieją pewne wątpliwości dotyczące wyglądu papierowej recepty farmaceutycznej refundowanej oraz jej zawartości. Kwestie te będą musiały zostać doprecyzowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: ŁW/rx.edu.pl

PobieranieCertyfikatuFarmaceuta
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

25 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A co z farmaceutami nie pracującymi w aptekach. Oni mają wystawiać tylko papierowe pro familiae? A jak już zechce elektroniczną receptę wystawić i jak mam podać kod osobie z rodziny? Ograniczamy się tylko do wydania leku w jednej aptece? To absurd. Powinno to być możliwe do generowania druków informacyjnych lub SMS/mail.
no właśnie ? to tylko farmaceuta pracujący w aptece ma mieć możliwość wystawienia sobie/rodzinie rp refundowanej na leki? To niezła żenada.
Może niech jeszcze zrobią w Kamsofcie moduł do zamawiania pizzy. Dlaczego nie można normalnie wystawić przez gabinet.gov.pl? Jaka jest podstawa prawna dla ograniczania możliwości wypisywania e-recept farmaceutycznych tylko do pracowników aptek?
Kochani, zanim rozpoczniecie masowe brandzlowanie się nowymi uprawnieniami, pragnę zwrócić uwagę że do wystawienia takiej recepty niezbędne jest rozpoznanie, a to oznacza (przynajmniej jeśli chodzi o lekarzy) że takie rozpoznanie musi być na piśmie od specjalisty, zdaje się że co roku je trzeba odnawiać i musicie je przechowywać do wglądu przez NFZ przez 10 czy 20 lat tak samo jak lekarze, w przeciwnym wypadku refundacja do cofnięcia i kara z NFZ. Zobaczymy jakie będą szczegółowe wytyczne, ale jeśli takie jak dla lekarzy to proponowałbym jednak powściągliwość.
Oczywiście że tak będzie, podstawą do refundacji jest zawsze diagnoza lekarska więc jedynie przedłużanie terapii na podstawie zaświadczenia od specjalisty będzie refundowane na recepty farm. Chyba że MZ opublikuje jakąś listę ale nie liczyłbym że znajdzie się tam coś bardziej skomplikowanego niż naproksen 500 albo mometazon donosowy. Tak czy siak zmiana jak najbardziej na plus bo moim zdaniem uwłaczające dla specjalisty po 5,5 letnich studiach jest to, że nie do tej pory nie było klarownej i legalnej możliwości wzięcia na siebie leku z apteki. I już sama możliwość przedłużenia rodzinie terapii refundowanej to przydatny przywilej. Wiadomo że to rozszerzenie uprawnień jeśli chodzi o RF dla pacjentów jest zmotywowane zamkniętymi POZami i prawdopodobnie po epidemii te zapisy wrócą do poprzedniego stanu ale liczę, że MZ zachowa się w porządku i RF pro F i pro A zostaną.
Uważasz, że jeśli farmaceuta będzie chciał wypisać maść na odparzenia dla swojego dziecka, będzie musiał poprosić lekarza specjalistę o zaświadczenie, że dziecko ma pieluszkowe zapalenie skóry? A przy alergii nie będzie mógł wypisać sobie leku antyhistaminowego na zniżkę? Nie kojarzę aby lekarze się tego trzymali w odniesieniu do recept pro ...
Z pewnością będzie to dotyczyło chorób przewlekłych - nawet lekarz POZ nie wystawie recepty refundowanej na chorobę przewlekłą jeśli nie przedstawi się mu stosownego zaświadczenia od specjalisty. Z lekarskimi receptami Pro familia/pro auctore jest podobnie, też takie zaświadczenia trzeba przechowywać w dokumentacji medycznej. Pewności nie ma bo nie ma przepisów wykonawczych, ale nie sądzę żeby nas miały obowiązywać łagodniejsze przepisy niż lekarzy.
No ale wystawianie recept farmaceutycznych według starych zasad nie zostało zniesione. Nadal w sytuacji koniecznej możemy te recepty wystawiać za odpłatnością 100% każdemu kto się w takiej sytuacji znajdzie. Recepty refundowane - wyłącznie PA i PF na takich zasadach jak np. lekarze na emeryturze, którzy nie mają umów z NFZ. Oni żadnych zaświadczeń nie potrzebują.
W ustawie nie ma słowa Kamsoft, ani o tym, że ma być wystawiona w aptece, w której pracuję. Jeżeli będę chciał wystawić w domu, albo w prywatnej praktyce to mam do tego prawo i musi być możliwość realizowania w każdej aptece.
Pytanie jak to zrobić, bo przy pomocy gabinet.gov.pl raczej nie. Więc jak wystawić e receptę pro familia?
Będzie można przez gabinet.gov.pl, bo mój serwis już się tym zajął, tyle że jeszcze tam są nieaktywne funkcje, ale certyfikat ZUS już mi zrobił.
Czy jest dokładnie określone co taka recepta papierowa farmaceutyczna powinnna zawierać?
a czy szpitalni też mogą?
Nie, bo nie macie ks-aow hehe
A co z technikami Farm.? Jak zwykle pominięci. A przecież Tez pracują w aptece, im już fachowy personel nie wypisze recepty, bo nie są przecież spokrewnieni. Powinien być zapis, ze im również farmaceuta może wypisać receptę. Technik= siła robocza, niestety bez żadnych przywilejów.
Przecież może :) W razie zagrożenia życia :)
Przecież może tylko nie refundowaną i w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia
technik nie, tylko magister
Podobnie jak pielęgniarki - nieliczne, które mają kursy i dostały uprawnienia to piszą, a większość nie. A ponieważ recepty farmaceutyczne PF i PA są tylko na czas koronawirusa, to na pewno nikt w tym czasie nie będzie organizował żadnych kursów i certyfikacji, bo wszystkie uczelnie są zamknięte.
Skąd informacja, że tylko na ten czas? Gdzie masz zapis w ustawie odnośnie jakichkolwiek szkoleń, które byłyby potrzebne do wystawiania recept?
Pan na filmiku nie tłumaczy jak wystawić rec. farm. refundowaną PA lub PF
Bo to filmik na e-receptę farmaceutyczną, a nie receptę PA/PF. Taką raczej będziemy wystawiać poza kamsoftem, który jest programem do realizacji.
technik będzie "brat" magistra
Nie pracuję na kamsofcie a do aplikacji nawet zalogować się nie mogę. I co dalej?
Też się nie mogę zalogować . W którym miejscu w kamsofcie przypisuje się tą rolę może to u nas jest nie zrobione

Powiązane artykuły

W ciągu 30 dni rozstrzygną się losy RTR. Jak może wyglądać? W ciągu 30 dni rozstrzygną się losy RTR. Jak może wyglądać?

Ministra Zdrowia zadeklarował, że w ciągu 30 dni powinna się rozstrzygnąć forma Refundacyjnego Trybu...

Na przełomie maja i czerwca gabinet.gov.pl także dla farmaceutów Na przełomie maja i czerwca gabinet.gov.pl także dla farmaceutów

Jak poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, na przełomie maja i czerwca plano...

URPL: Brak dowodów na związek ibuprofenu z pogorszeniem przebiegu COVID-19 URPL: Brak dowodów na związek ibuprofenu z pogorszeniem przebiegu COVID-19

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych odniósł się do ostatnich doniesień medialnych dotycz...

REKLAMA
?>

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz