REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci chcą, by sklepy płaciły za możliwość sprzedawania leków. Co na to inspekcja?

czw. 10 listopada 2022, 08:01

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej uważa, że sklepy, stacje benzynowe i kioski prowadzące sprzedaż leków, powinny ponosić „opłatę roczną” na równi z aptekami i punktami aptecznymi. Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny – twierdzi jednak, że nie ma takiej możliwości.

W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego kontrola rynku pozaaptecznego, nie wymaga "aż tak wielkiej atencji" inspekcji (fot. MGR.FARM)
W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego kontrola rynku pozaaptecznego, nie wymaga "aż tak wielkiej atencji" inspekcji (fot. MGR.FARM)

Kilka dni temu do konsultacji publicznych oddano projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, określany też jako „ustawa pionizacyjna”. Jego celem jest wprowadzenie zmian w strukturze Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i jej pionizacja. W projekcie znalazły się też kontrowersyjne zapisy o tzw. opłatach rocznych. Miałyby je uiszczać podmioty działające na rynku farmaceutycznym (np. apteki, punkty apteczne), których działalność wymaga zezwolenia lub wpisu do rejestru. Przykładowo dla aptek, kwota ta wynosiła by 500 zł, jednak byłaby powiększania o 0,02% rocznego przychodu danego przedsiębiorcy (z tego powiększenia byliby zwolnieni mikroprzedsiębiorcy).

Jak wynika z uzasadnienia projektu, uzyskane w ten sposób środki mają być przeznaczane na funkcjonowanie inspekcji farmaceutycznej. Jak wyliczyli jego autorzy – w oparciu o dane z 2021 roku – w pierwszym roku funkcjonowania przepisów o „opłacie rocznej” wpływy z niej wyniosłyby około 26,7 mln zł (czytaj również: Projekt ustawy „pionizacyjnej” opublikowany i budzi kontrowersje wśród aptekarzy… ).

REKLAMA

A co ze sklepami i stacjami benzynowymi?

Przeciwko wprowadzeniu takich opłat głośno protestują farmaceuci. 7 listopada odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, które przygotowało stanowisko w sprawie kontrowersyjnych zapisów. Wskazują w nim między innymi, że propozycja „opłat rocznych” dotyczy tylko niektórych podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. Mają ją uiszczać hurtownie farmaceutyczne, apteki i punkty apteczne, podczas gdy przepisy pomijają placówki obrotu pozaaptecznego – sklepy zielarsko-medyczne, sklepy ogólnodostępne czy stacje benzynowe (czytaj również: Apteki mają płacić „opłatę roczną”. Farmaceuci mówią o dyskryminacji i dwukrotnym opodatkowaniu).

REKLAMA

– Nie istnieje żadna formalna lub merytoryczna przesłanka, która uzasadniałaby opodatkowanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi w ramach reglamentowanej działalności gospodarczej przy równoczesnym zwolnieniu od takiego podatku podmiotów prowadzących obrót lekami w placówkach obrotu pozaaptecznego – przekonuje Prezydium NRA.

Samorząd zawodu farmaceuty uważa, że zaproponowane w ustawie rozwiązanie jest „niesprawiedliwe, nieracjonalne i dyskryminujące”. Oznacza bowiem obciążenie dodatkowymi podatkami podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne, apteki i punkty apteczne, a jednocześnie pozostawienie „całego obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych poza spójną i transparentną regulacją prawną oraz efektywnym nadzorem organów Państwa. W ocenie farmaceutów przepis o opłacie rocznej narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej.

Kontrowersyjny projekt został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sprawiedliwości. Z ramienia pierwszego z resortów za dokument odpowiedzialna jest Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny. Niedawno w programie „Kwadrans z farmacją” odniosła się ona do propozycji samorządu zawodu farmaceuty, aby utworzyć rejestr podmiotów prowadzących pozaapteczny obrót lekami, by również od nich pobierać „opłatę roczną”.

– Nie rozważaliśmy utworzenia takiego rejestru dla podmiotów prowadzących obrót pozaapteczny. Z kilku względów. Po pierwsze tworzenie takie rejestru po to, aby uzyskać finansowanie, nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tak naprawdę można by było – gdyby w ogóle były takie plany, a takich nie ma – pozyskać je chociażby z tej części podatkowej. Niepotrzebny jest do tego rejestr – wyjaśnia Ewa Krajewska.

REKLAMA

Obrót pozaapteczny nie wymaga „tak wielkiej atencji”

GIF wskazuje, że tworzenie wszelkich rejestrów – także tych związanych z systemem ochrony zdrowia – opiera się na rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

– Zawsze podmiotem jest przedsiębiorca, a nie asortyment czy część tego asortymentu, którym dany przedsiębiorca się zajmuje – mówiła Krajewska w programie „Kwadrans z farmacją”.

Jednocześnie podkreślała, że inspekcja farmaceutyczna nie wydaje zezwoleń na sprzedaż leków w placówkach obrotu pozaaptecznego, a rynek ten nie wymaga też „aż tak wielkiej atencji” inspekcji (czytaj również: Sklep oferował leki w promocyjnej cenie. WIF nałożył karę…).

– Z punktu widzenia naszego urzędu nie jest to rynek, który nas tak bardzo absorbuje. Zakres leków OTC, który znajduje się u przedsiębiorców prowadzących obrót pozaapteczny, jest bardzo wąski i tak naprawdę ograniczony do potrzeb pacjenta. Głównie są to leki przeciwbólowe. Może nie jest to idealne rozwiązanie, że leki znajdują się w takim obrocie pozaaptecznym. Pewnie najlepiej, gdyby wszystkie leki były w aptekach, ale z punktu widzenia pacjenta i jego potrzeb, jest to po prostu niemożliwe i myślę, że trochę nawet niebezpieczne. Wyobraźmy sobie kierowcę TIR-a, którego rozboli głowa i nie ma dostępu do leku. To może prozaiczny problem, ale stanowi ogromne zagrożenie – wyjaśniała Ewa Krajewska.

W jej ocenie propozycje dotyczące wprowadzenia rejestru czy opłat za tego typu działalność, pod względem formalnym są niemożliwe do realizacji.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dokładnie tak powinno to wyglądać. Dodatkowo jeżeli wymaga się dokumentowania temperatury przechowywania leków - wszystkie firmy prowadzące obrót lekami obowiązują te same przepisy.
Możnaby odnieść wrażenie, że inspekcji nie zależy aby uporządkować obrót pozaapteczny. W sumie, też swego czasu robiłem zdjęcia promocji leków w biedronce ...
Pomysł super, ,umyśle że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie problemu. Może choć trochę ograniczyłoby to niewłaściwe zażywanie leków.