REKLAMA
pt. 3 czerwca 2022, 12:33

Farmaceuci drożsi od leków? PFSz pisze o „zbyt wysokich normach zatrudnienia”

Polska Federacja Szpitali apeluje do Ministra Zdrowia o umożliwienie dalszego funkcjonowania w szpitalach rehabilitacyjnych działów farmacji. Wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty zmieniło bowiem przepisy, zmuszając takie placówki do otwierania aptek szpitalnych i zatrudniania dodatkowych farmaceutów.

Zapewnienie właściwego przepływu produktów medycznych wymaga wielu skoordynowanych działań, badań i raportowania (fot. Shutterstock)
W ocenie PFSz tak wysokie normy zatrudnienia farmaceutów są nieadekwatne do potrzeb placówek rehabilitacyjnych (fot. Shutterstock)

1 czerwca Polska Federacja Szpitali skierowała do Ministra Zdrowia pismo, w którym zaapelowała o umożliwienie dalszego funkcjonowania w szpitalach rehabilitacyjnych działów farmacji.

– Pragniemy zwrócić uwagę na problemy organizacyjne szpitali rehabilitacyjnych związane z nowelizacją ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r. Ww. ustawa w art. 87 ust. 4c, wyklucza podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych o liczbie łóżek przekraczającej 100 z możliwości tworzenia działu farmacji. Oznacza to, że takie placówki, jak szpitale rehabilitacyjne, w których do tej pory funkcjonowały działy farmacji, muszą utworzyć apteki szpitalne. Wymaga to nakładów inwestycyjnych oraz wydzielenia dodatkowej powierzchni, której w szpitalach brakuje – wskazuje organizacja.

W ocenie organizacji głównym wyzwaniem jest zbyt wysoka norma zatrudnienia farmaceutów (art. 87a, ust. 1, pkt 1) w porównaniu do natężenia opieki farmakologicznej w szpitalach rehabilitacyjnych (czytaj również: Pracodawcy krytykują minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach).

PFSz wylicza, że w placówkach tych:

  1. Stosowana jest niewielka liczba leków pod względem zróżnicowania grup asortymentowych i liczby wydawanych opakowań.
  2. Poza usługami zaopatrywania w gotowe leki nie są świadczone inne usługi takie jak: wykonywanie leków recepturowych, mieszanin żywieniowych, leków cytostatycznych itp.
  3. Większość leków, to leki stałe pacjentów (gdy nie zapewnili sobie ciągłości leczenia w trakcie pobytu) lub leki mające użycie w przypadku stanów chorobowych nabytych w trakcie pobytu (przeziębienia, choroby wirusowe, bakteryjne, żołądkowo-jelitowe).

Farmaceuta kosztuje więcej niż leki

Jako przykład podawany jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce (212 łóżek), który rocznie wydaje na leki poniżej 150 tys. zł, a tylko koszty wynagrodzeń kierownika apteki i 3 farmaceutów według ustawowych stawek minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych wynosiłyby 261,2 tys. zł  (12 m-cy x 4 osoby x 4186 zł + średnio 10% wysługi lat + 20 % kosztów zakładu pracy). Do tego należałoby doliczyć dodatek funkcyjny dla kierownika apteki, ZFSS, gratyfikacje, szkolenia obowiązkowe i inne oraz utworzenie i utrzymanie stanowisk pracy wszystkich farmaceutów (czytaj również: Normy zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej są nadmierne?).

– Należy zauważyć, że z uwagi na niedobory farmaceutów rzeczywiste koszty zatrudnienia byłyby znacznie wyższe. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że łącznie koszty apteki szpitalnej wynosiłyby ponad 500 tys. zł rocznie, co prawie 3-krotnie przewyższałoby koszt wydawanych leków – uważa organizacja.

W ocenie PFSz tak wysokie normy zatrudnienia są nieadekwatne do potrzeb placówek rehabilitacyjnych i niepotrzebnie obciążałyby te placówki znacznymi kosztami (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach to szansa na rozwój…).

– Ponadto, już obecnie mamy niedobór farmaceutów i konkurowanie placówek rehabilitacyjnych o tych pracowników nie tylko ograniczałoby dostęp do tych specjalistów szpitali ogólnych i specjalistycznych ale powodowałoby także wzrost płac i tym samym kosztów systemu ochrony zdrowia – wskazuje Polska Federacja Szpitali.

Organizacja wnioskuje o umożliwienie dalszego funkcjonowania w szpitalach rehabilitacyjnych działów farmacji. W jej ocenie dla tych placówek należałoby pozostawić wielkość zatrudnienia do decyzji zarządu szpitala (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach mogą być problemem).

Źródło: ŁW/PFSz

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]