REKLAMA
pt. 9 lipca 2021, 12:55

Pracodawcy krytykują minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach

Do Ministra Zdrowia trafiło wspólne pismo trzech organizacji z apelem o zmiany w ustawie prawo farmaceutyczne. Chodzi o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Nowe przepisy wymuszają w niektórych placówkach nawet 4-krotny wzrost zatrudnienia farmaceutów, mimo braku zapotrzebowania na pracę dodatkowych osób.

Już wkrótce w części placówek medycznych apteki szpitalne najprawdopodobniej przestaną funkcjonować (fot. Shutterstock)
Wpodmiotach, które wskazują na ten problem, koszty zatrudnienia farmaceutów wzrosły ponad pięciokrotnie (fot. Shutterstock)

Pismo do Ministra Zdrowia skierowały trzy organizacje: Pracodawcy RP, Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. W ich ocenie niezbędna jest jak najszybsza nowelizacja przepisów dotyczących minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, jakie wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty. Chcą, aby w zakresie działów farmacji szpitalnej wielkość zatrudnienia i wymagany wymiar etatu pracy farmaceuty nie były ściśle określone w ustawie, a wynikały z rzeczywistych potrzeb danej jednostki (czytaj również: Farmaceutów w szpitalach powinno być więcej, ale odgórne regulowanie ich liczby nie wystarczy).

Zgodnie z przepisami dział farmacji szpitalnej tworzony jest w mniejszych jednostkach udzielających świadczeń w zakresie leczenie szpitalne (np. monoprofilowych, realizujących leczenie szpitalne jednego dnia lub działających tylko w określone dni zabiegowe). Dlatego też zastanawiającym jest określenie w przypadku takich podmiotów wyższych norm liczby etatów aniżeli w stosunku do aptek szpitalnych (1 równoważnik etatu farmaceuty na50łóżek w dziale farmacji, w stosunku do 1 równoważnika etatu farmaceuty na 100 łózek w aptece szpitalnej). Oznacza to, że nowe przepisy nakazują zatrudnienie takiej samej liczby farmaceutów w szpitalu monoprofilowym posiadającym 51 łóżek, co w innej jednostce posiadającej 100 łóżek – czytamy w piśmie.

Nieuzasadnione zwiększenie kosztów

Każdy podmiot leczniczy realizujący leczenie szpitalne (niezależnie od tego, czy udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ, czy nie) musi posiadać w swojej strukturze aptekę lub dział farmacji szpitalnej. Jednak zdaniem organizacji w przypadku niewielkich podmiotów (np. monoprofilowych, realizujących leczenie jednego dnia lub działających tylko w określone dni zabiegowe) nowe normy zatrudnienia powodują konieczność znaczącego zwiększenia liczby zatrudnionych osób, co pociąga za sobą nieuzasadnione zwiększenie kosztów działalności. Ustawa bowiem wymaga zatrudnienia określonej liczby farmaceutów, niezależnie od rzeczywistego zapotrzebowania na ich pracę (czytaj więcej: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach to szansa na rozwój…).

Tytułem przykładu, we wspomnianych szpitalach monoprofilowych, posiadających najczęściej ok. 1020 łóżek i charakteryzujących się niewielką liczbą wydawanych opakowań produktów leczniczych (w porównaniu do np. szpitali pełnoprofilowych), czas faktycznie wykonywanej przez farmaceutę pracy sprowadza się w większości przypadków do kilku godzin tygodniowo. Sytuacja ta przedstawia się jeszcze bardziej jaskrawo w przypadku szpitali realizujących tzw. leczenie jednego dnia, gdzie oddział szpitalny i leczenie szpitalne bardzo często jest uruchamiane w sytuacji pojawienia się pacjentów na zaplanowane zabiegi (np. jeden raz w tygodniu). W pozostałym czasie taki szpital nie realizuje leczenia szpitalnego, tj. nie prowadzi działalności i pomimo tego Ustawa wymaga zatrudnienia w nim farmaceuty na pełen etat. W konsekwencji taki farmaceuta, przez większość czasu pracy, który musi spędzić w szpitalu, nie ma rzeczywistych obowiązków do realizacji i pozostaje tylko w gotowości, oczekując na zaplanowane zabiegi – argumentują autorzy pisma.

Ich zdaniem taka sytuacja jest nie tylko niekorzystna dla tych szpitali, ale także dla samych farmaceutów, ponieważ brak rzeczywistych obowiązków do wykonania działa demotywująco w dłuższej perspektywie. Dodatkowo, istnieją również podmioty lecznicze, które mają rozproszoną strukturę monoprofilowych oddziałów szpitalnych w różnych miejscach kraju (czytaj również: Normy zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej są nadmierne?).

– Każdy oddział charakteryzuje się niewielką liczbą łóżek (1530), prowadzi ściśle określone leczenie wdanym zakresie medycyny i dotychczas jedna lub maksymalnie dwie osoby były w stanie zapewnić właściwą opiekę farmaceutyczną we wszystkich działach farmacji zlokalizowanych przy rozsianych oddziałach szpitalnych oraz jednocześnie pełnić funkcję kierownika tych działów farmacji. Po wejściu w życie przedmiotowej zmiany istnieje konieczność zatrudnienia do każdego działu farmacji co najmniej jednego farmaceuty na pełen wymiar etatu oraz znaleźć osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika tego działu farmacji (z tym zastrzeżeniem, że ten farmaceuta może jednocześnie pełnić funkcję kierownika działu farmacji) – czytamy w piśmie.

Brakuje farmaceutów

Organizacje wskazują, że istnieją podmioty lecznicze, dla których nowe normy zatrudnienia powodują aż 4krotny wzrost zatrudnienia farmaceutów, pomimo całkowitego braku zapotrzebowania na pracę dodatkowych osób. W tym kontekście nieracjonalne jest również ustawowe ograniczenie, że jedna osoba, może pełnić funkcję kierownika działu farmacji, co najwyżej w dwóch działach farmacji, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach mogą być problemem).

Powszechnie wiadomo, że na rynku brakuje farmaceutów. Zdają sobie również sprawę z tego sami farmaceuci, co spowodowało, że znacząco wzrosły ich oczekiwania w zakresie stawki wynagrodzenia w podmiotach, które wskazują na ten problem, koszty zatrudnienia farmaceutów wzrosły ponad pięciokrotnie – czytamy w piśmie.

W ocenie Pracodawców RP, Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, zasadnym jest jak najszybsza nowelizacja omawianych przepisów w taki sposób, aby w zakresie działów farmacji szpitalnej wielkość zatrudnienia i wymagany wymiar etatu pracy farmaceuty nie były ściśle określone w Ustawie, a wynikały z rzeczywistych potrzeb danej jednostki (czytaj również: Ministerstwo przewiduje możliwość zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty).

Źródło: ŁW/Pracodawcy RP


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]