REKLAMA
czw. 29 kwietnia 2021, 09:34

Jak zgłosić naruszanie niezależności farmaceuty? Izba przygotowała szablony…

Dolnośląska Izba Aptekarska przygotowała szablony dokumentów, które mają ułatwić zgłaszanie do wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej przypadków uniemożliwiania przez właściciela apteki samodzielnego wykonywania czynności zawodowych przez farmaceutę. Dotoczy to m.in. skracania godzin pracy apteki czy utrudniania pracy jej kierownika…

Problemem inspekcji farmaceutycznej są braki kadrowe, których powodem jest duża konkurencyjność wynagrodzeń obecnie oferowanych na rynku farmaceutycznym (fot. Shutterstock)
Wszelkie działania ograniczające suwerenne podejmowanie decyzji zawodowych farmaceuty, może mieć konsekwencje prawne (fot. Shutterstock)

– Do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej docierają informacje o próbach wywierania nacisku na decyzje zawodowe farmaceutów przez podmioty będące właścicielami aptek, w szczególności na obowiązki zawodowe kierowników aptek – czytamy w komunikacie na stronie DIA.

Izba podkreśla też, że jedynie niezależność farmaceutów w podejmowaniu decyzji merytorycznych, opartych na przepisach prawa oraz wiedzy medycznej i farmaceutycznej, jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania aptek oraz bezpieczeństwa pacjentów i zdrowia publicznego (czytaj również: Ograniczanie obowiązków kierownika apteki wynikających z ustawy jest niedopuszczalne).

– Izba stanowczo sprzeciwia się bezprawnym próbom nacisku jako niezgodnym z art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty i odbiera je jako rażące naruszenie samodzielności zawodowej farmaceutów, a także – jako działanie prowadzone na szkodę zdrowia i życia pacjentów. W związku z tym Izba zamierza dostępnymi instrumentami prawnymi aktywnie wspierać niezależność zawodową farmaceutów, będących jej członkami – pisze DIA.

Co grozi właścicielowi apteki?

Jednocześnie Izba przypomina, że – zgodnie z obowiązującym prawem – wszelkie działania ograniczające suwerenne podejmowanie decyzji zawodowych farmaceuty, może mieć konsekwencje prawne. Inspekcja farmaceutyczna może unieruchomić hurtownię farmaceutyczną, bądź jej części, na okres nawet do 3 miesięcy (z rygorem natychmiastowej wykonalności). To samo dotyczy także unieruchomienia apteki lub punktu aptecznego. Sankcja ta wynika z art. 120 ust. 2a i 2b ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Dodatkowo, działanie takie, zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, może również skutkować wszczęciem przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (czytaj również: Kierownik będzie rządził w aptece, a właściciel musi go słuchać).

– W związku z powyższym uprzejmie przypominamy farmaceutom, członkom Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej (w szczególności – kierownikom aptek), o możliwość przeprowadzenia konsultacji z prawnikami izby w przypadku wystąpienia ww. nacisków lub innych nieprawidłowości, skutkujących uniemożliwieniem samodzielnego i niezależnego wykonywania czynności zawodowych. Równocześnie podkreślamy, że zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty odmowa wykonania poleceń służbowych, naruszających obowiązujące przepisy prawa w zakresie wykonywania zawodu, nie może być podstawą do wyciągania względem farmaceuty jakichkolwiek konsekwencji służbowych – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo w odpowiedzi na prośby swoich członków izba zamieszcza przykładowe szablony dokumentów. Umożliwiają one m. in. skierowanie do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zgłoszenia w przedmiocie uniemożliwienia – przez właściciela apteki – samodzielnego wykonywania czynności zawodowych.

Źródło: ŁW/DIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]