REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Jeśli wynagrodzenia nie wzrosną, nie będzie chętnych farmaceutów do tej pracy

wt. 4 maja 2021, 10:50

Naczelna Izba Aptekarska w stanowisku do Jarosława Gowina protestuje przeciw propozycjom zmierzającym do dalszego pogłębienia dysproporcji płacowych pomiędzy zawodami medycznymi, o porównywanych kwalifikacjach. Samorząd chce, by farmaceuci w szpitalach zarabiali tyle samo co lekarze.

Zdarza się, że ze względów czysto ekonomicznych funkcja kierownika działu farmacji jest marginalizowana (fot. Shutterstock)
NIA przestrzega, że bez wzrostu wynagrodzeń trudno będzie znaleźć farmaceutów do pracy w szpitalach (fot. Shutterstock)

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Koordynator Komisji ds. farmacji szpitalnej NRA Ewa Steckiewicz-Bartnicka, skierowały pismo do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Krystyny Ptok. Stanowi ono wkład Naczelnej Izby Aptekarskiej do Stanowiska Zespołu Doraźnego ds. Ochrony Zdrowia RDS, dotyczącego sytuacji kadrowej zawodów medycznych. Stanowisko to zostanie skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Jarosława Gowina.

Wykorzystanie farmaceutów przynosi wymierne korzyści

W swoim stanowisku NIA zwraca uwagę, że ustawa o zawodzie farmaceuty po raz pierwszy definiuje minimalne normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Tymczasem obecnie funkcjonuje w Polsce 576 aptek szpitalnych i 702 działy farmacji szpitalnej. Zatrudnionych jest w nich zaledwie 1710 farmaceutów, z czego 324 posiada tytuł specjalisty z farmacji szpitalnej, a 192 z farmacji klinicznej (czytaj również: Będą zmiany minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w szpitalach? Trwa analiza…).

REKLAMA

– Apteki szpitalne realizują pełen zakres usług farmaceutycznych, zadań zawodowych oraz serwisów opieki farmaceutycznej. Realizują również zadania z obszaru dystrybucyjnego, a także sporządzają produkty lecznicze. Bardzo szeroki katalog zadań, który został w UoZF poszerzony w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, wymaga odpowiedniej obsady fachowej – wskazują przedstawiciele NIA.

REKLAMA

Wskazują oni, że wykorzystanie potencjału farmaceutów w szpitalach przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i jakościowe. Wiedza farmaceutów przyczynia się też do bezpieczniejszej i skuteczniejszej farmakoterapii pacjentów.

– W czasie dynamicznego rozwoju farmakoterapii i wciąż rosnących kosztów innowacyjnych leków, nie stać Polski na dalsze ignorowanie potencjału zawodu farmaceuty. Obawiamy się braku chętnych do podjęcia pracy ciężkiej, trudnej i odpowiedzialnej, za którą farmaceuci nie są należycie wynagradzani – czytamy w stanowisku.

Sprzeciw wobec dysproporcji

Naczelna Izba Aptekarska wnosi sprzeciw wobec pomijania kategorii zawodów medycznych, których wykonywanie wymaga ukończenia jednolitych studiów, stażu zawodowego, uczestniczenia w szkoleniu ustawicznym i szkolenia specjalizacyjnego. Wnosi więc o wyodrębnienie tej kategorii zawodów, w tym farmaceutów, w tabeli płacowej współczynników płacy (czytaj więcej: Propozycja Ministerstwa jest nieadekwatna do roli jaką odgrywają farmaceuci szpitali).

– Wnosimy sprzeciw wobec pauperyzacji wysoko wykwalifikowanych zawodów medycznych i drastycznym różnicom w wartości proponowanych współczynników pracy w odniesieniu do grupy zawodowej lekarzy; dla zawodu farmaceuty wnosimy o zastosowanie analogicznych współczynników pracy jak dla zawodu lekarza i lekarza dentysty, odpowiednio z zastosowaniem kategorii farmaceuta ze specjalizacją, farmaceuta ze specjalizacją I stopnia, farmaceuta bez specjalizacji – pisze NIA.

REKLAMA

Naczelna Izba Aptekarska protestuje i odrzuca też wszelkie propozycje zmierzające do dalszego pogłębienia w chwili obecnej i w latach kolejnych dysproporcji płacowych pomiędzy zawodami medycznymi, których wykonywanie wymaga porównywalnych kwalifikacji zawodowych, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (czytaj również: Nowe normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach to szansa na rozwój…).

– Wnosimy o uwzględnienie postulatu środowiska farmaceutów szpitalnych o finansowanie kursów specjalizacyjnych w dziedzinie farmacji szpitalnej i klinicznej z budżetu państwa – postuluje NIA.

Nie będzie poprawy bez zmian

Samorząd chce też by zmiany weszły do roku 2025, a nie jak wstępnie planowano do 2027. Poza tym NIA popiera działania zmierzające do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do i powyżej 6% PKB. Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej wyrazili też poparcie dla postulatu wyodrębnienia puli wynagrodzeń w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych z budżetu NFZ tak, aby szpitale dysponowały środkami na finansowanie wysokiej jakości kadr medycznych.

– Brak uwzględnienia postulatów zawodów medycznych w projektowanych zmianach uniemożliwia zawarcie porozumienia społecznego w tej kwestii. Ignorowanie i pomijanie postulatów poszczególnych grup zawodowych nie doprowadzi do poprawy sytuacji w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia – czytamy w stanowisko NIA.

Źródło: ŁW/NIA


P_120_2021-Pismo-do-OZZPiP-dot.-sytuacji-kadrowej-farm.-w-Polsce
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]