REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kierownik apteki na wagę złota. Priorytetem sieci ponadstandardowa obsada kadrowa?

4 lipca 2019 11:26

Po tym jak zlikwidowano aptekę w centrum handlowym, jej kierowniczce zaproponowano pracę w innej placówce tej samej sieci, ale na stanowisku szeregowego farmaceuty. W przypadku odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia, nie miała jej zostać wypłacona odprawa. Farmaceutka postanowiła zawalczyć o nią w sądzie…

Więc pytam – kto odpowiada za obecny stan farmacji w Polsce? Samo się tak schrzaniło? (fot. Shutterstock)
Każda osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika apteki jest bardzo pożądana przez pracodawców. Stąd utrzymywanie normatywnej a często ponadstandardowej obsady kadrowej należy aktualnie do priorytetów właścicieli aptek (fot. Shutterstock)

Sąd Okręgowy w Gliwicach rozpatrywał niedawno sprawę farmaceutki, która pracowała w sieci aptek od 1 kwietnia 2013 roku. Po dwóch latach zaproponowano jej objęcie stanowiska kierownika tej apteki. W maju 2017 roku wręczono jej i pozostałym pracownikom pisemne oświadczenie zawierające wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazywano likwidację stanowiska pracy związaną z likwidacją apteki. Miała ona wynikać z planowanego remontu centrum handlowego, w którym znajdowała się apteka. Jednocześnie farmaceutce zaproponowano zmianę stanowiska pracy z kierowniczego, na szeregowego magistra farmacji w innej aptece tej samej sieci. Wysokość wynagrodzenia farmaceutki miała pozostać taka sama (czytaj również: Farmaceutka zwolniona przez „sieć szpitali” nie dostała odszkodowania).

W okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku farmaceutce powierzono pracę w nowej aptece na stanowisku magistra farmacji. Miała tam jednocześnie pełnić funkcję zastępcy kierownika. W tym czasie w placówce zatrudnionych było 13 osób, z czego dwóch kierowników apteki (powódką i kierownik na urlopie macierzyńskim), 3 magistrów farmacji, trzech techników farmaceutycznych i 5 osób na umowę zlecenia. Farmaceutka odmówiła przyjęcia nowych warunków umowy o pracę. Uzasadniała to faktem degradacji stanowiska i ryzykiem zwolnienia z uwagi na dużą liczbę osób zatrudnionych w aptece, braku jej rentowności oraz ryzyka otrzymania kolejnego wypowiedzenia zmieniającego (czytaj również: Farmaceutka zwolniona z pracy, bo… zarabiała najwięcej).

REKLAMA

Przełożeni farmaceutki byli zadowoleni z jej dotychczasowej pracy, dlatego proponowali jej funkcje kierownika w jeszcze dwóch innych aptekach należących do sieci. Kobieta jednak za każdym razem odmawiała, argumentując to problemami z dojazdem i problemami kadrowymi w tych aptekach. Ostatecznie umowa została rozwiązana, jednak farmaceutce odmówiono wypłaty odprawy pieniężnej w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Zdaniem pracodawcy odprawa nie przysługiwała jej, ponieważ odmawiając przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego współprzyczyniła się do rozwiązania stosunku pracy. Sprawa trafiła do sądu…

REKLAMA

Technicy zwalniani, farmaceuci na wagę złota

Składając pozew przeciwko swojemu byłemu pracodawcy, farmaceutka przekonywała, że złożenie jej wypowiedzenia zmieniającego, zamiast definitywnego było pozorne. Jego celem było obejście przepisów o odprawie gdyż według sieci aptek pracownik, który nie przyjmuje nowych warunków pracy przyczynia się do rozwiązania stosunku pracy. Sam kierownik regionalny przy wręczaniu wypowiedzeń miał nieformalnie poinformować pracowników, że sieć ma w planach zmniejszenie zatrudnienia niezależnie od realizowanych przesunięć kadrowych. Jej zdaniem jakakolwiek rekrutacja miała charakter pozorny, zaś utrzymywanie ogłoszeń o pracę miało na celu wyłącznie uniknięcie zarzutów o planowym zmniejszaniu zatrudnienia, związanym z malejącą liczbą placówek sieci w całym kraju i jej słabnącą kondycją finansową.

Właściciel sieci aptek zaprzeczał tym zarzutom. Przekonywał, że w jego interesie nie leżało rozwiązanie umowy o pracę z farmaceutą gdyż w sposób prawidłowy prowadziła ona dotychczas aptekę oraz cieszyła się dobrą opinią zarówno wśród przełożonych, jak i u podwładnych. Dlatego zamiast wypowiedzenia definitywnego, zaproponowano jej przejście do innej apteki sieci. Placówka ta znajdowała się w takiej samej odległości od miejsca zamieszkania farmaceutki, co likwidowana apteka. Jednocześnie wysokość jej wynagrodzenia miała pozostać na tym samym poziomie (czytaj również: Kierowniczka apteki sieciowej zwolniona, bo nie chciała składać wizyt lekarzom? Wygrała sprawę w sądzie!).

Przedstawiciele firmy wskazywali, że na rynku aptecznym panowała w tym czasie trudna sytuacja kadrowa. Związana ona była z nowelizacją prawa farmaceutycznego w 2017 roku (tzw. apteka dla aptekarza), która sprawiła, że w krótkim czasie wzrosła w okolicy liczba aptek.

– Co spowodowało, że każda osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika apteki jest bardzo pożądana przez pracodawców. Brak obsady kierowniczej oznacza dla niej konieczność czasowego zamknięcia apteki i znaczne straty finansowe stąd utrzymywanie normatywnej a często ponadstandardowej obsady kadrowej należy aktualnie do jej priorytetów – czytamy w dokumentach sprawy (czytaj również: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…)

REKLAMA

W rezultacie sieć aptek nieustannie prowadziła rekrutację, umieszczając m.in. ogłoszenia w portalu pracuj.pl, kosztujące miesięcznie 1000 zł. Redukcja etatów w spółce w znaczącej większości dotyczyła etatów techników, a nie magistrów (czytaj więcej: Jakie są trendy na aptecznym rynku pracy w 2019 roku?).

Odprawa się nie należy

Sąd Rejonowy analizując stan faktyczny sprawy uznał ostatecznie, że roszczenie farmaceutki o zapłatę odprawy pieniężnej nie zasługiwało na uwzględnienie. Jego zdaniem zaproponowane kobiecie warunki pracy nie były na tyle niekorzystne, żeby można z góry zakładać, że ich nie przyjmie. Apteka w której zaproponowano jej kontynuację zatrudnienia znajdowała się w podobnej odległości od miejsca zamieszkania jak dotychczasowa apteka. Co do jej obaw związanych z liczbą osób zatrudnionych w nowej aptece, w ocenie Sądu I instancji, przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało: po pierwsze, że zwolnienia dotyczą techników farmacji a nie magistrów farmacji, po drugie, w aptece rzeczywiście zatrudniony był już kierownik jednak przebywał on na urlopie macierzyńskim, a osoba pełniąca jego obowiązki pracowała w innym miejscu istniała więc realna możliwość świadczenia pracy ww. aptece.

Ponadto nawet jeśli farmaceutka obawiała się po powrocie kierownika kolejnego wypowiedzenia zmieniającego, to obawę taką – zdaniem Sądu Rejonowego – należy uznać za okoliczność leżącą po stronie pracownika. Podkreślono przy tym, że bezpośredni przełożony farmaceutki złożył jej kolejne nieformalne propozycje objęcia stanowiska kierownika w dwóch innych aptekach, które odrzuciła z uwagi na problemy z dojazdem i niedobory kadrowe w tych aptekach (czytaj również: Wielu chętnych na farmację, ale część rezygnuje z pracy po trzech latach…).

Sąd Rejonowy uznał, że farmaceutka odmawiając przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego współprzyczyniła się do rozwiązania stosunku pracy, a zatem nie można uznać, że do rozwiązania stosunku pracy z powódką doszło z przyczyny leżących wyłącznie po stronie pozwanej. Dlatego też brak jest podstawy do zasądzenia na jej rzecz odprawy pieniężnej (czytaj również: Zwolniona kierowniczka apteki dostanie 23 700 zł odszkodowania).

Farmaceutka wniosła od tego wyroku apelację, która wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach została oddalona.

Sygn. akt VIII Pa 149/18

©MGR.FARM

orzeczenie(2)
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

11 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Spokojnie, pomalutku, dzięki izbowym pierestrojkom ( sztywne ceny, adageo) liczba aptek leci na łeb na szyje i niedługo będziecie się bić o robotę za 2800zł.
to pójdą do biedronki za 3500 mniejsza odpowiedzialność bo tylko pieniężna
o odprawie w aptece przyznam słyszę pierwszy raz ???może mnie coś ominęło??
Proponuję poczytać prawo pracy. Odprawa należy się jeśli umowa o pracę jest rozwiązywana z winy pracodawcy czyli w tym przypadku z powodu likwidacji stanowiska. Kobieta miała rację, chcieli ją przesunąć do innej apteki a po kilku miesiącach zmienić umowę i obniżyć wynagrodzenie do poziomu szeregowego mgr.
Owszem, ale przy zwolnieniach grupowych!
Nieprawda, doczytaj. Przysługuje tylko tym, którzy pracują w podmiotach zatrudniających przynajmniej 20 osób. Przyczyna utraty pracy przez zatrudnionego nie może leżeć po jego stronie. Na odprawę może liczyć także ta osoba, której wręczono wypowiedzenie zmieniające, ale uznała ona, że nowe warunki są dla niej nie do przyjęcia, co skutkowało wręczeniem wypowiedzenia umowy o pracę. Najczęściej jednak do zwolnienia dochodzi z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, z których likwidacja stanowiska pracy i reorganizacja zadań w firmie są najczęstszymi powodami rozstania się z pracownikiem.
Wysokość tej odprawy ściśle wiąże się ze stażem pracy u danego pracodawcy. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.
odprawa przysługuje tylko przy zwolnieniach grupowych
Ustawa znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy przyczyny niedotyczące pracowników stanowią wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy z indywidualnym pracownikiem. Odprawa przyznawana jest zatem pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych lub indywidualnych <- SŁOWO KLUCZ

Powiązane artykuły

Konstanty Radziwiłł: „apteka dla aptekarza” działa daleko od ideału Konstanty Radziwiłł: „apteka dla aptekarza” działa daleko od ideału

Jednym z gości inauguracji Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Warszawie, był były Minister Zdrowia Konstan...

Praca dla farmaceuty czeka w… więzieniu Praca dla farmaceuty czeka w… więzieniu

Co farmaceuta może robić w więzieniu? Pracować! Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem poszukuje magistr...

Tomasz Latos: farmaceuci idą właściwą drogą Tomasz Latos: farmaceuci idą właściwą drogą

Podczas inauguracji Krajowego Zjazdu Aptekarzy, która odbyła się 24 stycznia, poseł Tomasz Latos pog...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz