REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Kto prowadzi aptekę – przedsiębiorca czy kierownik? I co z odpowiedzialnością finansową?

śr. 26 maja 2021, 12:01

Ustawa o zawodzie farmaceuty istotnie poszerzyła katalog zadań i uprawnień kierownika apteki. Jednocześnie wprowadziła sankcję unieruchomienia apteki, jeśli właściciel apteki naruszy prawa jej kierownika. Zdaniem prawników z kancelarii DZP ta sytuacja budzi wątpliwości w zakresie jego odpowiedzialności…

Przykładem pionizacji instytucji zaangażowanej w ochronę zdrowia jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który zastąpił wojewódzkie oddziały kasy chorych (fot. Shutterstock)
Prawnicy Kancelarii DZP rekomendują zaangażowanie kierowników w procesy, na które mają oni na mocy UoZF bezpośredni wpływ (fot. Shutterstock)

Zespół Life Sciences DZP przygotował omówienie zmian wprowadzonych przez ustawę o zawodzie farmaceuty z punktu widzenia przedsiębiorców – właścicieli apteki. Kancelaria sporo miejsca poświęca w nim art. 88 Prawa farmaceutycznego, który od 16 kwietnia zyskał nowe brzmienie. To przepis, który określa katalog zadań i uprawnień kierownika apteki. Jednocześnie naruszenie wykonywania funkcji kierownika przez podmiot prowadzący aptekę może skutkować sankcją dla przedsiębiorcy. A jest to możliwość unieruchomienia placówki przez Inspekcję farmaceutyczną przy zastosowaniu rygoru natychmiastowej wykonalności.
Jak wskazują eksperci DZP do najbardziej problematycznych zadań i uprawnień – z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, ale i samego kierownika apteki, zaliczyć można przede wszystkim:

  • wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie asortymentu apteki czy personelu fachowego,
  • zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki w formie schematu organizacyjnego,
  • opiniowanie pisemnych opisów stanowisk określających role i obowiązki personelu, a także zasady ich zastępowania,
  • monitorowanie realizacji i dokumentowania szkoleń personelu zatrudnionego w aptece;
  • zapewnienie w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych, a także
  • dokumentowanie przekazywania zadań personelowi apteki.

– Przeniesienie sporej części zadań związanych z funkcjonowaniem apteki na kierownika budzi wątpliwości szczególnie w zakresie jego odpowiedzialności. Z jednej strony bowiem kierownik apteki ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną czy zawodową (w szczególności nieprawidłowe wykonywanie zadań może skutkować utratą rękojmi, a to obowiązkowym usunięciem z stanowiska kierownika apteki), z drugiej jednak strony jego odpowiedzialność finansowa (równie istotna w przypadku odpowiadania za czyjeś przedsiębiorstwo) pozostaje znacznie ograniczona, o czym poniżej – czytamy w opracowaniu.

REKLAMA

Odpowiedzialność finansowa kierownika

Zespół Life Sciences DZP przypomina, że to właściciel apteki pozostaje pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy i przedsiębiorcą w rozumieniu prawa przedsiębiorców. Tym samym kierownik mimo szerokich kompetencji, nie jest i nie powinien być odpowiedzialny za sferę biznesową prowadzenia apteki (czytaj również: Kierownik będzie rządził w aptece, a właściciel musi go słuchać).

REKLAMA

– Wynika to przede wszystkim z ograniczonej możliwość egzekwowania ewentualnego odszkodowania za szkody poniesione przez pracodawcę. Kwota tego odszkodowania nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Ponadto, to po stronie pracodawcy leży obowiązek udowodnienia odpowiedzialności pracownika oraz wysokości powstałej szkody (art. 114 i nast. Kodeksu Pracy) – wskazują prawnicy.

Ich zdaniem to oznacza, że odpowiedzialność finansowa kierownika w przypadku potencjalnych szkód „to jedynie kropla w morzu kosztów generowanych przez funkcjonująca aptekę” (czytaj również: Ograniczanie obowiązków kierownika apteki wynikających z ustawy jest niedopuszczalne).

– Zatem, interpretacja nowych zadań i uprawnień kierownika apteki powinna zostać prowadzona z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiednich proporcji pomiędzy jego uprawnieniami, a odpowiedzialnością – czytamy w opracowaniu.

Stworzenie procedur w zakresie komunikacji

Prawnicy Kancelarii DZP rekomendują zaangażowanie kierowników w procesy, na które mają oni na mocy UoZF bezpośredni wpływ, np. w komunikację z dostawcami czy procesy rekrutacji, przy zastrzeżeniu ostatecznej decyzji dla przedsiębiorcy.

REKLAMA

– Znaczące usprawnienie funkcjonowania apteki może przynieść także stworzenie wzorów schematów oraz procedur, w szczególności w zakresie komunikacji kierownika z personelem, dokumentowania przekazywanych im zadań czy protokołów z corocznych kontroli wewnętrznych – czytamy.

Zespół Life Sciences DZP zwraca uwagę, że do takiej formy uregulowania stosunków służbowych przychylił się także Główny Inspektor Farmaceutyczny w niedawno opublikowanym Q&A (czytaj więcej: GIF odpowiada na pytania o UoZF. Farmaceuta może prowadzić działalność edukacyjną tylko w aptece?).

Źródło: ŁW/DZP

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]