REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Minimalne normy zatrudnienia farmaceutów będą zmienione? Resort odpowiada…

wt. 15 listopada 2022, 08:01

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w najbliższym czasie do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów zgłoszony zostanie projekt nowelizacji zapisów o minimalnych normach zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę nowelizację w obrębie art. 87 ustawy – Prawo farmaceutyczne (fot. Shutterstock)
Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę nowelizację w obrębie art. 87 ustawy – Prawo farmaceutyczne (fot. Shutterstock)

Wraz z Ustawą o Zawodzie Farmaceuty do Prawa farmaceutycznego w 2021 roku wprowadzono zapisy dotyczące minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. W rezultacie zgodnie z art. 87a pkt 1 tejże ustawy w aptece szpitalnej należy zapewnić minimum 1 etat kierownika oraz 1 etat farmaceuty na każde rozpoczęte 100 łóżek. Natomiast w dziale farmacji szpitalnej co najmniej 1 etat farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek.

Przepisy te od samego początku budziły wątpliwości oraz obiekcje części placówek, które zobligowane są do utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej. Do takowych należą chociażby podmioty lecznicze z oddziałami leczenia uzależnień, które funkcjonują w tych podmiotach, a które to nie są oddziałami szpitalnymi…

REKLAMA

Problem ośrodków leczenia uzależnień…

W sprawie dwóch z nich (SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie oraz Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych) interweniował w ubiegłym roku poseł Tomasz Kostuś, wskazując Ministrowi Zdrowia, że wprowadzenie w nich minimalnej normy zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej, będzie „rodzić skutki finansowe dla placówek leczenia uzależnień” (czytaj więcej: Ośrodek leczenia uzależnień musi zatrudnić farmaceutę na pełny etat).

REKLAMA

– Dodatkowo dyrektorzy placówek zwracają uwagę na powstanie realnej trudności ze znalezieniem magistrów farmacji, którzy mogliby w tych podmiotach pracować. Nadto określenie norm zgodnych z brzemieniem ustawy obowiązującej od 16 kwietnia br. w żaden sposób nie przystaje do potrzeb wspomnianych jednostek, które do tej pory zatrudniały farmaceutów w wymiarze nieprzekraczającym choćby 1/2 etatu – pisał poseł.

W odpowiedzi na jego interpelacje Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że prowadzi „prace koncepcyjne w zakresie pewnych modyfikacji omawianych wymagań pod kątem ewentualnego wprowadzenia – w drodze nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – możliwości wydawania w wyjątkowych przypadkach, przez właściwy organ Państwowi Inspekcji Farmaceutycznej, zgody na możliwość nietworzenia działu farmacji szpitalnej w podmiocie leczniczym będącym ośrodkiem leczenia uzależnień niestosującym farmakoterapii, względnie zgody na odstąpienie od stosowania w takiej komórce organizacyjnej wymogów w zakresie minimalnych norm zatrudnienia w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej” (czytaj również: Normy zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej są nadmierne?).

Minął kolejny rok…

Od momentu odpowiedzi na interpelacje posła Kostusia – w lipcu 2021 roku –  tej sprawie nic jednak się nie wydarzyło. Dlatego poseł ponownie wystosował do Ministra Zdrowia interpelację, domagając się informacji na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad uregulowaniem wspomnianej kwestii.

– Czy resort dąży do zmiany przepisów dotyczących minimalnych norma zatrudniania farmaceutów w podmiotach leczniczych, które realizują świadczenia w zakresie oddziałów leczenia uzależnień, w których nie jest prowadzona farmakoterapia? – zapytał poseł pod koniec września.

REKLAMA

Kilka dni temu odpowiedzi na to pytanie udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Wskazał on, że w najbliższym czasie zostanie opracowane zgłoszenie zmiany przepisów w tym zakresie do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów. A na czym mają polegać zmiany?

Normy zostaną, ale będą w nich wyjątki?

Okazuje się, że resort nie przewiduje się zmian stanu prawnego w kierunku możliwości wydania zgody na niestosowanie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Brana jest natomiast pod uwagę taka nowelizacja w obrębie art. 87 ustawy – Prawo farmaceutyczne (w zakresie, w jakim artykuł ten odnosi się do funkcjonowania działów farmacji szpitalnej albo – jeżeli dotyczy – aptek szpitalnych), która polegałaby na możliwości wyrażenia przez właściwy organ zgody na nieposiadanie, w niektórych wyjątkowych przypadkach, w ogóle jednej z ww. dwu rodzajów komórek organizacyjnych w strukturze organizacyjnej danego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego (czytaj również: Pracodawcy krytykują minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach).

– Tym samym, w braku takiej, komórki, w sposób oczywisty wspomniane normy zatrudnienia nie mogłyby mieć do niej zastosowania. Zamierzeniem resortu jest, by omawiana możliwość istniała względem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wyłącznie w zakresach, względem których można zakładać, że farmakoterapia nie jest prowadzona, bądź jest prowadzona w tak ograniczonym stopniu, że nie licowałoby to z sensem istnienia jednej z dwu ww. komórek organizacyjnych w ogóle – wyjaśnia wiceminister.

Jednocześnie Maciej Miłkowski wyjaśnia, że w kwestii zmiany przepisów odnośnie do samych norm, resort bierze pod uwagę zmodyfikowanie przepisów w taki sposób, aby je złagodzić, ale bez wyłączania ich stosowania w sytuacji, jeżeli funkcjonowanie działu farmacji szpitalnej albo apteki szpitalnej, jest konieczne w danym zakładzie leczniczym (czytaj również: Ministerstwo przewiduje możliwość zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty).

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]