REKLAMA
wt. 11 kwietnia 2023, 12:33

Ministerstwo Zdrowia poszuka „alternatywnej” drogi zmian norm zatrudnienia farmaceutów

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że resort zdrowia będzie poszukiwał alternatywnej drogi zmian w przepisach regulujących normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach i działach farmacji szpitalnej. Co to oznacza dla samych farmaceutów?

Minimalne normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych zostaną wkrótce obniżone. To może nasilić problemy (fot. Shutterstock)
Przedłużające się uzgodnienia z RCA znacząco ograniczyły możliwości w zakresie skutecznego przeprocesowania zmian (fot. Shutterstock)

Od dwóch lat obowiązują przepisy określające minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Przez ten czas były one wielokrotnie krytykowane przez dyrektorów części podmiotów leczniczych, którzy kwestionowali konieczność tworzenia w ich placówkach aptek szpitalnych oraz działów farmacji szpitalnej, a w rezultacie i zatrudniania w nich farmaceutów. Dotyczy to chociażby podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresu świadczeń opieki paliatywnej, hospicyjnej czy leczenia uzależnień (czytaj również: Normy zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej są nadmierne?).

W sprawie zmiany przepisów dotyczących tworzenia aptek szpitalnych i działów farmacji oraz złagodzenia norm zatrudnienia w nich farmaceutów wielokrotnie interweniowali w Ministerstwie Zdrowia posłowie. Szczególnie aktywny pod tym względem jest poseł Tomasz Kostuś. Do resortu zdrowia skierował w tej sprawie kilka interpelacji. W listopadzie Ministerstwo odpowiadając na jedną z nich, zapowiedział wprowadzenie zmian w przepisach. Ich projekt miał zostać zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (czytaj więcej: Minimalne normy zatrudnienia farmaceutów będą zmienione? Resort odpowiada…).

Może zabraknąć czasu…

Pod koniec marca poseł Kostuś po raz kolejny skierował do Ministerstwa Zdrowia interpelację z pytaniem o aktualny stan prac nad zmianą przepisów. Parlamentarzysta wyraził w niej obawę o to czy w kończącej się kadencji Sejmu uda się przeprowadzić zapowiadane zmiany.

– Na jakim etapie są obecnie prace legislacyjne związane z planowaną nowelizacją art. 87 ustawy Prawo farmaceutyczne? Czy resort dąży do zmiany przepisów dotyczących minimalnych norm zatrudniania farmaceutów w podmiotach leczniczych, tj. czy planowane jest złagodzenie obowiązujących w tym zakresie norm? – pytał poseł.

Niedawno na interpelację tę odpowiedział wiceminister Maciej Miłkowski, wyjaśniając, że od przełomu listopada i grudnia 2022 r. resort prowadził uzgodnienia z Rządowym Centrum Analiz (RCA), celem wpisu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego (czytaj więcej: Ośrodek leczenia uzależnień musi zatrudnić farmaceutę na pełny etat).

– W związku z tym, że z końcem marca nastąpiła możliwość uzyskania przedmiotowego wpisu, który jest warunkiem wszczęcia przedsięwzięcia legislacyjnego, stosowny projekt uwzględniający ww. zmiany formalnie może być procedowany. Biorąc jednakże pod uwagę, że jest już II kwartał roku, a jest to rok wyborczy, przedłużające się uzgodnienia z RCA znacząco ograniczyły możliwości w zakresie skutecznego przeprocesowania przedmiotowego projektu, Minister Zdrowia będzie poszukiwał alternatywnej drogi zmian przedmiotowej regulacji – poinformował wiceminister.

To może oznaczać, że resort zdrowie będzie próbował wprowadzić zmian krótszą drogą – na przykład poprzez poprawkę (tzw. wrzutkę) wprowadzoną w już procedowanej nowelizacji.

Kontrowersyjne propozycje zmian

Niedawno na MGR.FARM opisywaliśmy konkretne propozycje zmian, które zamierza we wspomnianym projekcie przedstawić resort zdrowia. Ujawnił je dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia – Łukasz Samulski – odpowiadając na petycję w tej sprawie. Jak się okazuje zmian ma być kilka (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia chce „rozluźnić” normy zatrudnienia farmaceutów. Będą zwolnienia?).

Pierwsza z nich ma polegać na zniesieniu obowiązku tworzenia aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w placówkach, w których wykonywane są świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitację leczniczą czy świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Brak konieczności tworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej sprawiałby, że normy zatrudnienia farmaceutów w tych komórkach organizacyjnych nie miałyby zastosowania. Innymi słowy – takie placówki nie musiałby zatrudniać farmaceutów wcale.

Resort chce też zmienić normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych, tak aby na każde 100 „zakończonych” (a nie „rozpoczętych” – jak obecnie) łóżek lub stanowisk dializacyjnych zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przypadał 1 etat farmaceuty. Podobna zmiana ma też zajść w przypadku norm zatrudnienia farmaceutów w działach farmacji szpitalnej. Obecnie przepis zapewnia w dziale farmacji szpitalnej równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek lub stanowisk dializacyjnych. Tutaj zmiana miałaby polegać na zastąpieniu wyrazów „na każde rozpoczęte 50 łóżek lub stanowisk dializacyjnych” wyrazami „w przypadku podmiotów posiadających co najmniej 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych” (czytaj również: Pracodawcy krytykują minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach).

Problem leży gdzie indziej…

Eksperci na łamach MGR.FARM skrytykowali te propozycje wskazując, że fundamentem problemu jest oparcie norm zatrudnienia farmaceutów na liczbie łóżek w danej lecznicy.

Norma zatrudnienia powinna być zdefiniowana w zupełnie inny sposób, mianowicie na podstawie zarówno ilości łóżek w podmiocie leczniczym jak i rodzaju usług farmaceutycznych (UoZ Art 4. ust 3) realizowanych przez daną aptekę szpitalną – przekonuje dr n. farm. Katarzyna Regulska – konsultantka województwa wielkopolskiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]