REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Ministerstwo Zdrowia przedstawia raport dotyczący wdrożenia opieki farmaceutycznej

wt. 6 kwietnia 2021, 07:28

Ministerstwo Zdrowia publikuje dokument „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej złożony z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. W trakcie swoich prac Zespół przeanalizował zarówno informacje na temat usług opieki farmaceutycznej realizowane na całym świecie jak i dane na temat pilotaży oraz badań prowadzonych w tym zakresie w Polsce.

Raport Zespołu ds. opieki farmaceutycznej, po Ustawie o zawodzie farmaceuty, jest kolejnym krokiem do efektywnego wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce (fot. Shutterstock)
Raport Zespołu ds. opieki farmaceutycznej, po Ustawie o zawodzie farmaceuty, jest kolejnym krokiem do efektywnego wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce (fot. Shutterstock)

Po wielu tygodniach oczekiwania i zapowiedzi, Ministerstwo Zdrowia w końcu opublikowało raport dotyczący wdrożenia opieki farmaceutycznej w Polsce. Jest on efektem prac zespołu ekspertów, który Minister Zdrowia powołał w tym celu w lipcu 2020 r. Do tej pory treść raportu była zmiana dzięki wypowiedziom jego twórców. Ostatecznie resort zdrowia zdecydował się na jego upublicznienie. Przypomnijmy, że nową definicję opieki farmaceutycznej wprowadza wchodząca w życie 16 kwietnia ustawa o zawodzie farmaceuty (czytaj więcej: W przyszłym tygodniu Ministerstwo opublikuje raport z prac zespołu ds. opieki farmaceutycznej).

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia w trakcie prac Zespołu dokonano szerokich konsultacji dotyczących prawnych, edukacyjnych i praktycznych aspektów procesu wdrażania opieki farmaceutycznej m.in. z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Reprezentantami środowiska lekarskiego, Reprezentantami wydziałów farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych, Reprezentantami studentów, Biurem Profilaktyki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ekspertami prowadzącymi badania naukowe w obszarze opieki farmaceutycznej. Treść raportu jest oparta o szereg analiz przeprowadzonych przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia oraz Departament Analiz i Innowacji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

REKLAMA

– Niniejszy Raport przedstawia rozwiązania jakie w ramach opieki farmaceutycznej, mogą być zastosowane w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stanie w przyszłości system opieki zdrowotnej na całym świecie. Przykładem takich wyzwań jest starzenie się społeczeństwa i konsekwentny wzrost liczby osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych, pogłębiające się zjawisko polipragmazji czy niedobór kadr medycznych (lekarzy i pielęgniarek) – informuje resort zdrowia.

REKLAMA

Siedem usług farmaceutycznych

Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał, wraz z kompleksową analizą wdrożenia, siedem wybranych usług farmaceutycznych, które zdaniem Zespołu pozwolą na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę dostępu do racjonalnej farmakoterapii. W Raporcie nie przyjęto żadnych ograniczeń co do zakresu wprowadzanych rozwiązań, w tym możliwości organizacyjnych i czasowych wdrożenia poszczególnych usług. Przy przyjętych przez Zespół założeniach tak głębokiej integracji opieki farmaceutycznej z publiczną ochroną zdrowia oraz mocnym wzrostem kompetencji grupy zawodowej farmaceutów, jak również istotnym wpływem jaki nowe świadczenie zdrowotne może mieć na budżet płatnika publicznego, celowym jest stopniowe wprowadzanie usług w dłuższej perspektywie czasowej (czytaj również: Opieka farmaceutyczna może pojawić się w aptekach jeszcze przed pilotażem?).

– Ponadto jednym z głównych celów dedykowanych szeroko rozumianej władzy publicznej jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej, stąd niezbędna będzie odpowiednia analiza poziomu realizacji mierników przewidzianych dla poszczególnych celów usług farmaceutycznych w odpowiednim horyzoncie czasowym – wskazuje resort.

Choć w Raporcie uwzględniono szczegółowy harmonogram do rozpoczęcia pilotażu i wdrożenia każdej z siedmiu usług niejako w jednym pakiecie (kwartał po kwartale), to zdaniem Ministerstwa wizja całościowego i jednorazowego wdrożenia nie wydaje się możliwa do zrealizowania (czytaj również: Opieka farmaceutyczna zredefiniuje rolę farmaceutów i aptek w Polsce).

REKLAMA

– Zgodnie bowiem z przyjętą praktyką we wdrażaniu opieki farmaceutycznej na całym świecie, usługi wprowadzane są etapowo, w wieloletniej perspektywie czasowej, w której poddawane są ewaluacji i walidacji. Zdarzało się, że z części z usług rezygnowano, nawet po przeprowadzeniu skutecznej implementacji usługi w system opieki zdrowotnej – wskazuje Ministerstwo.

Przegląd lekowy będzie pierwszy?

Jako pierwszą z usług opieki farmaceutycznej, która miałaby zostać wprowadzona w polskich aptekach w formie pilotażu finansowanego ze środków publicznych Ministerstwo Zdrowia wskazuje na usługę przeglądu lekowego. Pilotaż w tym zakresie będzie skierowany do pacjentów obciążonych wielolekowością a ich celem będzie wykrycie problemów lekowych oraz poprawa efektywności klinicznej stosowanej farmakoterapii (czytaj również: Opieka farmaceutyczna może odciążyć polski system opieki zdrowotnej).

Raport Zespołu ds. opieki farmaceutycznej, po Ustawie o zawodzie farmaceuty, jest kolejnym krokiem do efektywnego wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce. Dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych we wdrażanie opieki farmaceutycznej Raport będzie niezbędnym drogowskazem i unikatową publikacją w zrozumieniu tych innowacyjnych w warunkach polskiej służby zdrowia usług.

Źródło: KW/MZ


RAPORT_OPIEKA_FARMACEUTYCZNA
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]