REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie będzie jednak całodobowych dyżurów aptek w Grudziądzu

28 lutego 2020 08:37

Wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, z przedstawicielami grudziądzkiego środowiska aptekarskiego. Farmaceuci zgodzili się z opinią Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie dyżurów i zakomunikowali brak możliwości oraz potrzeby wprowadzenia w Grudziądzu nocnych dyżurów aptek.

Brak personelu, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie apteki w porze nocnej (fot. Shutterstock)
Brak personelu, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie apteki w porze nocnej (fot. Shutterstock)

– W efekcie spotkania pomiędzy Prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim, a przedstawicielami grudziądzkiego środowiska aptekarskiego jednoznacznie stwierdzono, że społeczność aptekarska Grudziądza zgadza się z opinią wydaną przez Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbą Aptekarską w Bydgoszczy z dnia 2 stycznia 2020 r – poinformowała Beata Adwent, Rzecznik Prasowy Ratusza (czytaj również: Władze Grudziądza spotkają się z aptekarzami w sprawie dyżurów).

We wspomnianym piśmie Izba wskazywała, że problem dostępności do świadczeń farmaceutycznych w aptekach ogólnodostępnych w porze nocnej dotyczy najczęściej godzin między 22.00 do 23.00. Co ciekawe opinia ta została wydana na wniosek apteki „Pod Solankami” – do niedawna jedynej całodobowej w Grudziądzu. Jeszcze przed zamknięciem apteka wnioskowała o zmianę zapisów uchwały, bo chciała zrezygnować z całodobowych dyżurów (czytaj więcej: Apteka „Pod Solankami” w Grudziądzu zamknięta na czas nieokreślony).

REKLAMA

– W pozostałych godzinach pory nocnej, tj. po godz. 23.00, ekspedycja produktów leczniczych dotyczy przede wszystkich środków antykoncepcyjnych, środków przeciwbólowych, pieluchomajtek. Zdarzają się sporadyczne ekspedycje leków wydawanych na receptę, jednak z reguły są wówczas realizowane recepty wystawiane kilka dni wcześniej – czytamy w piśmie P-KOIA ze stycznia.

REKLAMA

Izba stwierdziła, że skrócenie godzin pracy apteki „Pod Solankami” do godziny 23.00 stanowiłoby wystarczające zabezpieczenia dostępności w porze nocnej na terenie Grudziądza (czytaj więcej: 100-tysięczne miasto bez apteki dyżurnej. Co się stało w Grudziądzu?).

Inne argumenty aptekarzy

Wśród argumentów podnoszonych w trakcie spotkania aptekarze wskazywali na obowiązujące przepisy prawa. Mówią one, że w trakcie dyżuru w aptece powinien być obecny magister farmacji. Problem, z którym zmaga się środowisko aptekarskie, czyli brak personelu, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie takiego punktu w porze nocnej (czytaj również: Dyżur na telefon i farmaceuta nie musi być w aptece).

– W godzinach nocnych o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów dba Szpitalny Oddział Ratunkowy, który udziela niezbędnej pomocy w nagłych sytuacjach. W przypadku konieczności podania odpowiedniego leku jest on zapewniany przez szpital – informuje Beata Adwent, Rzecznik Prasowy Ratusza (czytaj również: WIF: Przemęczony farmaceuta stwarza zagrożenie dla pacjenta).

Obecnie w Grudziądzu pacjentów do godz. 22.00 obsługuje apteka ALBA zlokalizowana przy ul. Legionów 37 zarówno w dni powszednie, jak i niedziele oraz święta. Przedstawiciele grudziądzkiego środowiska aptekarskiego w porozumieniu z Prezydentem ustalili, że dostępność świadczeń farmaceutycznych w aptekach ogólnodostępnych w porze nocnej nie będzie wydłużona (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia chce polubownie rozwiązać kwestię dyżurów aptek…).

REKLAMA

– Poruszany problem powinien zostać rozwiązany najpóźniej do 1 kwietnia 2020 r., wraz z przywróceniem funkcjonowania apteki przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. W. Biegańskiego, która zapewni pacjentom dostęp do świadczeń w porze nocnej – informuje Beata Adwent.

Źródło: ŁW/grudziadz.pl

Pismo Pomorsko-Kujawskiej OIA w sprawie dyżurów aptek w Grudziądzu
Pismo Pomorsko-Kujawskiej OIA w sprawie dyżurów aptek w Grudziądzu
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Słynna radomska apteka pojawi się w muzeum Słynna radomska apteka pojawi się w muzeum

W Radomiu powstanie nowoczesne muzeum, które ma przyciągnąć zwiedzających z całego kraju. Jego ekspo...

Kradł kosmetyki apteki, a potem je sprzedawał przechodniom Kradł kosmetyki apteki, a potem je sprzedawał przechodniom

Policjanci z Komisariatu w Radymnie zatrzymali 31-latka, który kilkakrotnie z tej samej apteki kradł...

Nocne dyżury w powiecie gostyńskim: aptekarze pójdą do sądu Nocne dyżury w powiecie gostyńskim: aptekarze pójdą do sądu

Decyzja podjęta przez wojewodę w sprawie nocnych dyżurów placówek wywołała prawdziwą burzę w gostyńs...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz