REKLAMA
wt. 25 sierpnia 2020, 08:55

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Co się zmienia?

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Ostateczny kształt nowelizacji różni się od tego, który oddano do konsultacji publicznych. Na wniosek Centrum e-Zdrowia wprowadzono w nim bowiem pewną zmianę…

Recepty weterynaryjne pozostają w postaci papierowej dla każdej grupy ordynowanych na nich produktów (fot. Shutterstock)
Zmiany w rozporządzeniu to konsekwencja wcześniejszych zmian w ustawach (fot. Shutterstock)

Najnowsza nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept wprowadza dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy dodania do katalogu oznaczeń uprawnień dodatkowych, umieszczanych na receptach, symbolu „C”. Będzie on umieszczany w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży w celu umożliwienia im realizacji uprawnienia do bezpłatnych leków (czytaj więcej: Od 1 września będą dostępne bezpłatne leki dla kobiet w ciąży).

Jednocześnie zmianie uległ § 10 w ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept, dotyczące możliwości realizacji recepty, na której nie wpisano lub wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami, kod uprawnień dodatkowych pacjenta. Z nowego brzmienia przepisów wynika, że osoba realizująca receptę, nie będzie mogła uzupełnić uprawnienia “C”, jeśli nie zostanie ono wpisane przez osobę wystawiającą receptę. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, które funkcjonuje w przypadku uprawnienia dodatkowego “S” (czytaj więcej: Farmaceuta nie uzupełni uprawnienia “C” na recepcie dla kobiety w ciąży).

Symbol oddziału NFZ

Ta zmiana znajdowała się w projekcie nowelizacji rozporządzenia od samego początku. Jednak w dokumencie ostatecznie oddanym do publikacji w Dzienniku Ustaw dodano jeszcze jedną zmianę. O jej wprowadzenie na etapie konsultacji publicznych zabiegało Centrum e-Zdrowia. A chodzi o zmianę związaną z brakiem konieczności umieszczania na recepcie symbolu oddziału NFZ, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. w ustawie Prawo farmaceutyczne. W rezultacie nastąpiła konieczność zmiany treści § 7 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept, aby zapewnić zgodność z ww. ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (czytaj więcej: Identyfikator NFZ na recepcie. Fundusz odpowiada na pytania…).

CeZ zaproponowało by zmienić brzmienie § 7 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia, poprzez usunięcie z niego zapisu dotyczącego obecności na recepcie identyfikatora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Po zmianach paragraf ten brzmi następująco:

1) symbol instytucji właściwej dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wraz z numerem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz datą jej ważności, jeżeli dotyczy;

Co ciekawe Centrum e-Zdrowia w uwagach zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, wskazywało też na nieaktualność wzorów papierowych recept, będących załącznikami do rozporządzenia. Aktualnie znajduje się bowiem na nich rubryka „oddział NFZ”. Sama rubryka będzie znajdowała nadal zastosowanie w przypadku obcokrajowców. Jednak jej nazwa nie będzie przystawać już do jej roli.

Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło jednak tej uwagi CeZ.

Źródło: ŁW/Dziennik Ustaw

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]