REKLAMA
czw. 22 sierpnia 2019, 09:32

Od jutra inspekcja farmaceutyczna zyska nowe uprawnienia. Co się zmienia?

Dokładnie 23 sierpnia wchodzą w życie zapisy nowelizacji prawa farmaceutycznego z 26 kwietnia, dotyczące nowych uprawnień inspekcji farmaceutycznej. Kontroler będzie mógł zajrzeć do każdego schowka w aptece i hurtowni, a w przypadku problemów pomoże mu policjant. Na tym jednak nie koniec…

Bazując na zgromadzonym materiale dowodowym, śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania włamania (fot. Shutterstock).
Zarówno Policja jak i Straż Graniczna nie mogą odmówić udzielenia pomocy inspekcji farmaceutycznej (fot. Shutterstock)

Przepisy, które wchodzą jutro w życie znalazły się w nowelizacji prawa farmaceutycznego z 26 kwietnia 2019 r. To ta sama, która od 6 czerwca spowodowała zamieszanie związane ze zbywaniem leków do podmiotów innych niż pacjenci czy podmioty prowadzące działalność leczniczą (czytaj również: Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Farmaceuci zdezorientowani…). Dokładnie trzy miesiące od momentu ogłoszenia, w życie wchodzą zapisy ustawy dotyczące nowych uprawnień inspekcji farmaceutycznej. Ich celem jest ułatwienie przeprowadzania kontroli w aptekach i hurtowniach.

Według nowych przepisów jeżeli cel inspekcji lub kontroli tego wymaga, osoba upoważniona przez organ zezwalający do dokonywania inspekcji lub kontroli zarządza otwarcie obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta zezwoleniem. Uprawnienie to dotyczy także znajdujących się w nich schowków, jak również ich oględzin (czytaj również: Kontrole w aptekach na nowych zasadach).

Policja pomoże w kontroli

Kontroler WIF lub GIF będzie mógł też zwrócić się o pomoc w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli do komendanta Policji lub Straży Granicznej. Będzie to dotyczyło sytuacji gdy natrafi na opór, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie inspekcji lub kontroli. Będzie mógł to też zrobić w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że na taki opór natrafi, albo jeżeli z innych względów jest to niezbędne do niezakłóconego dokonania inspekcji lub kontroli. Zarówno Policja, jak i Straż Graniczna, będzie miała w takich sytuacjach za zadanie zapewnienie porządku w miejscu przeprowadzania inspekcji lub kontroli oraz „osobistego bezpieczeństwa i poszanowania godności osób obecnych w miejscu jej przeprowadzania”.

Inspektor o pomoc Policji lub Straży Granicznej będzie mógł zawnioskować pisemnie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia inspekcji lub kontroli. Jednak w pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem przeprowadzenia inspekcji lub kontroli, udzielenie pomocy następuje także na osobiste wezwanie kontrolera (czytaj również: Na widok Inspektora, kobieta zakluczyła drzwi apteki i schowała się na zaplecze). W takim przypadku organ zezwalający lub osoba upoważniona przez ten organ do dokonywania inspekcji lub kontroli przekazuje potwierdzenie wezwania na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia inspekcji lub kontroli.

Zarówno Policja jak i Straż Graniczna nie mogą odmówić udzielenia pomocy inspekcji farmaceutycznej. Funkcjonariusz organu udzielającego pomocy sporządza notatkę urzędową z jej przebiegu. Będzie ona zawierać miejsce, termin, czas trwania inspekcji lub kontroli, oznaczenie organu zezwalającego lub osoby upoważnionej przez ten organ do dokonywania inspekcji lub kontroli, oznaczenie kontrolowanego, a także zakres udzielonej pomocy. Jej kopia zostanie przekazana organowi zezwalającemu w terminie 7 dni (czytaj więcej: Inspekcja farmaceutyczna się zbroi czy… łata kadrowe dziury?).

Kto pokryje koszty?

Co ciekawe koszty udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy poniesie kontrolowany przedsiębiorca. Organ zezwalający obciąży go kosztami w drodze decyzji. Zgodnie z ustawą powinny one być ustalone w wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych na udzielenie pomocy. Ale… w przypadku gdy zwrócenie się przez kontrolera o pomoc organów było bezzasadne, koszty udzielonej pomocy ponosi organ zezwalający (inspekcja farmaceutyczna).

Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia powinien określić w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości oraz sposób i tryb rozliczania kosztów udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy. Takie rozporządzenie ma umożliwić sprawne rozliczenie kosztów. Póki co jednak, takie rozporządzenie nadal nie powstało.

Ważnym zapisem nowej ustawy jest również ten zobowiązujący instytucje państwowe i samorządowe do współpracy z inspekcją farmaceutyczną. Dotyczy to w szczególności przekazania posiadanych dokumentów, danych lub informacji. Dotyczy to m.in. współpracy inspekcji z Krajową Administracją Skarbową (czytaj również: Skarga na porozumienie między inspekcją farmaceutyczną a samorządem aptekarskim).

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Proponuję , żeby jednocześnie połączyć to z obowiązkową rewizją osobistą , najlepiej koedukacyjną . Ot przyjemne z pożytecznym .
Czytam i nie wierzę w to co czytam, może jeszcze na czas kontroli osoby obecne w aptece w kajdany- żeby przypadkiem czegoś nie ukryły😤😵🤯🤪😬- to chyba nie w tym kierunku zmiany powinny iść.
Po części rozumiem (a przynajmniej mam nadzieję), że to z powodu aptek prowadzących nieuczciwą politykę sprzedażową, ale jednak aptek działających zgodnie z prawem jest znacznie więcej - po części to takie trochę naruszenie prywatności gospodarczej, bo apteka jednak całkowicie upaństwowiona nie jest (przynajmniej teoretycznie), no ale...
Trochę się to wszystko rozmija z pojęciem „apteka prywatna”
I w ten klasyczny sposób grupa nieuczciwych farmaceutów handlujących deficytami zapewniła wkurzenie uczciwych. Jakie to polskie, że jednostki o, delikatnie mówiąc, podejrzanym autoramencie robią opinię pozostałym, wywołując słuszne zdenerwowanie.
Tak jest w każej dziedzinie, Ci źli kreują wizerunek.