REKLAMA
pt. 13 maja 2022, 08:01

Sejm przyjął ustawę nadającą ochronę prawną farmaceutom i technikom farmaceutycznym

Niemal jednogłośnie posłowie zagłosowali za przyjęciem nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty i Prawa farmaceutycznego, która nadaje farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochronę prawną na równi z funkcjonariuszami publicznymi.

Przyjęta ustawa to sukces posła Krzysztowa Śmiszka i mgra farm. Marcina Repelewicza (fot. Twitter)
Przyjęta ustawa to sukces posła Krzysztowa Śmiszka i mgra farm. Marcina Repelewicza (fot. Twitter)

446 głosów „za” i 11 głosów „przeciw” – tak wygląda wynik głosowania, jakie odbyło się wczoraj wieczorem w Sejmie, nad nowelizacją dwóch ustaw związanych z rynkiem farmaceutycznym. Projekt został przyjęty niemal jednogłośnie, nadając farmaceutom oraz technikom farmaceutycznych ochronę prawną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Nowelizacja wprowadza zmiany w dwóch ustawach: ustawie o zawodzie farmaceuty i Prawie farmaceutycznym.

W pierwszej z nich po art. 35 dodany zostanie art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. Farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447).”

Natomiast w ustawie Prawo farmaceutyczne po art. 91 dodany zostanie art. 91a w brzmieniu:

„Art. 91a. Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”.

Co to oznacza w praktyce?

Z art. 231a Kodeksu Karnego, wynika, że kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (czytaj również: Czy farmaceuta zyska ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych? Co to oznacza w praktyce?).

Sukces Prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

Warto przypomnieć, że postulat nadania farmaceutom ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznych, po raz pierwszy został przedstawiony w grudniu 2021 roku przez mgra farm. Marcina Repelewicza – Prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. To właśnie członek tej izby został bowiem dotkliwie pobity, gdy wyprosił z apteki mężczyznę, który odmówił założenia maseczki na usta i nos.

Marcin Repelewicz przez ostatnie miesiące spotykał się z parlamentarzystami oraz wielokrotnie poruszał w mediach temat ataków na farmaceutów. Ostatecznie do podjęcia inicjatywy w tej sprawie przekonał posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka. To właśnie on na początku lutego złożył w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Dokument zakładał zmianę w ustawie o zawodzie farmaceuty i nadanie ochrony prawnej farmaceutom (czytaj również: Farmaceuci potrzebują ochrony prawnej. Jej brak to niedopatrzenie…).

Ta wersja projektu nie zyskała jednak poparcia Ministerstwa Zdrowia i Prokuratora Generalnego. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przedłożyli jednak poprawkę do projektu, na mocy której ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, uzyskali nie tylko farmaceuci, ale i technicy farmaceutyczni. To właśnie te wersja nowelizacji została wczoraj przyjęta przez Sejm.

Podziękowania i gratulacje

Nadanie farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochrony prawnej, to zdecydowanie dobra wiadomość dla tych pracowników aptek. Satysfakcji z tego osiągnięcia nie kryje Marcin Repelewicz (czytaj również: Ochrona prawna nie tylko dla farmaceutów, ale i techników farmaceutycznych).

– W dniu dzisiejszym Posłanki i Posłowie przyjęli – praktycznie jednomyślnie – Ustawę nadającą ochronę prawną dla farmaceutów i tech. farm. W imieniu wszystkich farmaceutów składam ogromne podziękowania za ponad polityczne poparcie tego ważnego dla nas i naszych pacjentów aktu. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Posła Krzysztofa Śmiszka za zaangażowanie i wystąpienie z inicjatywą poselską, Pana Posła Tomasza Latosa za konstruktywne procedowanie jej w Komisji Zdrowia, Pana Ministra Macieja Miłkowskiego za poparcie dołączenia farmaceutów do pozostałych już chronionych zawodów medycznych – napisał wczoraj na Twitterze, zaraz po głosowaniu w Sejmie.Wspomniany poseł Krzysztof Śmiszek również zasygnalizował w mediach społecznościowych sukces związany z uchwaleniem ustawy. Wcześniej również relacjonował prace nad nią, wskazując na świetną współpracę z Marcinem Repelewiczem.A kto był przeciw?

Wynik głosowania w Sejmie nad wspomnianą ustawą jest imponujący, bo wskazujący na niemal jednogłośne podejście posłów do sprawy. Niemal… bo przeciwnych zaproponowanemu rozwiązaniu było 11 posłów. I nie jest chyba zaskoczeniem, że byli to posłowie Konfederacji.

Już dzień wcześniej, podczas sprawozdania sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie tego ugrupowania zapowiadali, że będą głosować przeciwko jej przyjęciu. Z ich strony padały zaskakujące słowa i zarzuty, pod adresem rządu i posłów, którzy zaproponowali nowelizację (czytaj również: Sejm o ochronie prawnej dla farmaceutów i techników farmaceutycznych. Nie wszyscy za… ).

– Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby doprowadzić do szybkiej inflacji już nie tylko złotówki w tym momencie, ale też ochrony funkcjonariusza publicznego, bo najpierw w absurdalny sposób, zupełnie nieprzemyślany, udzieliliście specjalnej ochrony medykom, a teraz – było łatwo przewidzieć, że tak się stanie – pojawia się pytanie, czemu nie kolejnej grupie. Czyż farmaceuci nie zasługują na taką samą ochronę? Kto się ośmieli przecież odpowiedzieć na tak postawione pytanie, że nie zasługują? Ale czy ciężko pracujące kasjerki w marketach nie zasługują na ochronę? Czy one nie są czasami narażone na gniew klientów? Czy taksówkarze nie zasługują? A kontrolerzy biletów? Czy w ogóle jest ktoś, kto nie zasługuje na taką ochronę? Myślę, że najbardziej narażone grupy zawodowe to są kasjerki w nocnych sklepach i striptizerki. Śmiało. To jest absurd, słuchajcie – mówił poseł Dobromir Sośnierz.

Co dalej?

Po tym jak Sejm przyjął ustawę, trafi ona  do Senatu. Ten może ją odrzucić lub wprowadzić do niej poprawki. W takiej sytuacji wróci ona ponownie do Sejmu, który będzie musiał ponownie zagłosować i rozpatrzyć uwagi senatorów. Jeśli jednak Senat przyjmie ustawę w niezmienionym kształcie, to trafi ona na biurko Prezydenta.

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, zostanie ona skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Osoby sprawiające problemy to w większości ludzie, których poczytalność z wielu powodów, ale oczywiście najczęściej choroby - delikatnie mówiąc jest dyskusyjna. Taki "wariat" nie będzie się przejmował przepisami.