REKLAMA
pon. 8 lutego 2021, 08:02

Spółka ma zapłacić 50 000 zł kary. Odmówiła przekazania WIF maili do kierownika apteki…

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na właściciela apteki karę w wysokości 50 000 zł. Powodem była odmowa przekazania inspektorowi maili zawierających polecenia służbowe wysyłane do kierownika apteki. Miały w nich znajdować się wytyczne dotyczące celów sprzedażowych marki własnej.

W aptekach na terenie całego kraju pojawiają się problemy z dostępem do antybiotyków (fot. Shutterstock)
Spółka ma zapłacić 50 000 zł kary za nieprzekazanie maili do kierownika apteki. Decyzja jest nieprawomocna (fot. Shutterstock)

Czy mail z poleceniami służbowymi do kierownika apteki stanowi dokumentację, którą należy przedstawić na żądanie WIF? Tak uważa Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim. W połowie września zażądał od spółki prowadzącej sieć aptek, maili jakie wysyłała z poleceniami do kierownika apteki. W mailach tym miały znajdować się wytyczne dotyczące obligowania pracowników do osiągnięcia celu sprzedaży 25% marki własnej. Spółka odmówiła ich przekazania twierdząc, że takie maile stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. WIF nałożył więc na spółkę karę w wysokości 50 000 zł.

Wszystko zaczęło się od kontroli, jaką Lubuski WIF przeprowadził w aptece 15 września ubiegłego roku. Została ona podjęta w związku z podejrzeniem naruszenia zakazu reklamy aptek, ale też zmianą przeznaczenia pomieszczeń apteki i niezgodnym z obowiązującymi przepisami przechowywaniem leków. WIF otrzymał też informację o wydawaniu przez osoby trzecie poleceń personelowi w zakresie polecania produktów. W aptece miało też dochodzić do ograniczania decyzyjności kierownika apteki w zamawianiu towaru oraz wykonywaniu zawodu farmaceuty w zakresie oferowania najlepszej farmakoterapii. A chodziło po prostu o to, że zespół apteki był obligowany do osiągnięcia celu sprzedaży 25% marki własnej (czytaj również: Los marek własnych w aptekach pod znakiem zapytania…).

Jednocześnie Lubuski WIF wezwał spółkę, do której należała kontrolowana apteka, do przedłożenia dokumentacji w postaci wydanych poleceń służbowych. Chodziło konkretnie o umieszczenie na regałach w aptece oznaczenia „Oferta specjalna” czy plakatu akcji „Zadzwoń Zamów Odbierz”. W przypadku tej ostatniej inspektor żądał też regulaminu oraz dokumentacji dotyczącej statystyk usługi i rozliczenia pracowników apteki z niej.

Maile z poleceniem sprzedaży marki własnej…

Co ciekawe WIF zażądał też przedłożenia „wszystkich maili oraz poleceń kierowanych do apteki oraz kierownika apteki dotyczących udziału sprzedaży MW (marki własnej) oraz obligowania zespołu apteki do zwiększania udziału w sprzedaży konkretnych produktów”. W obu wezwaniach organ wskazał, iż należy je wykonać pod rygorem nałożenia kary pieniężnej.

Pełnomocnik spółki odpowiadając na te wezwania wskazał, że brak jest podstaw do przedłożenia maili pomiędzy spółką, a kierownikiem apteki (czytaj również: Kara dla 7 aptek za akcję „Zadzwoń, Zamów, Odbierz”. Każda ma zapłacić 15 000 zł…).

– Wskazał, że przedmiotowe maile stanowią korespondencję wewnętrzną przedsiębiorcy, która jest objęta tajemnicą. Pismem z dnia 24 listopada 2020r. pełnomocnik poinformował, że brak jest podstaw do przedłożenia wnioskowanej dokumentacji, albowiem stanowi ona korespondencję wewnętrzną przedsiębiorcy, która objęta jest tajemnicą. Wskazał również, że regulamin usługi „ZADZWOŃ ZAMÓW ODBIERZ” nie istnieje, jest to bowiem akcja informacyjna, polegająca na udzielaniu teleinformacji pacjentom – czytamy w aptekach sprawy.

Lubuski WIF tego stanowiska nie podzielił. Wskazał m.in. że w dniu kontroli w aptece inspektor wykonał zdjęcie jednego z takich maili. Wynikało z niego, że sprzedaż marki własnej stanowi priorytet. W maili wskazano też wyniki sprzedaży poszczególnych aptek.

– Na wydruku określono czerwonym mazakiem cel jako 25% oraz wskazano, że brakuje 3,5%. Tym samym wezwanie do przedłożenia wszystkich maili oraz poleceń kierowanych do apteki oraz kierownika apteki dotyczących udziału sprzedaży MW (marki własnej) oraz obligowania zespołu apteki do zwiększania udziału w sprzedaży konkretnych produktów znajduje zarówno uzasadnienie faktyczne – w ustalaniach faktycznych kontroli doraźnej, jak uzasadnienie prawne – art. 37at ust. 8 u.P.f. – poinformował WIF.

Jakich dokumentów może żądać WIF?

Zdaniem organu, jak podają komentatorzy wspomniany art. 37 at ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne przyznaje inspektorom prawo żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, a także prawo żądania okazania dokumentów mających istotne znaczenie dla ustalenia istniejącego stanu faktycznego oraz żądania przekazania przed inspekcją dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia (czytaj również: Od jutra inspekcja farmaceutyczna zyska nowe uprawnienia. Co się zmienia?).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]