Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien nakładać kary finansowe na hurtownie, które nielegalnie wywoziły leki za granicę. Przepisy dokładnie określają nawet wysokość takich kar. Problem w tym, że GIF...
Farmaceucie, który sprzeda leki do Domu Pomocy Społecznej może grozić do 5 lat więzienia - takie zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowanym przez Ministerstwo Sp...
Z niedawnego raportu NIK wynika, że co roku wyjeżdżają z Polski leki warte 3,5 mld zł. W rezultacie codziennie farmaceuci w całym kraju muszą odmawiać pacjentom realizacji recept. O przemilczanym prob...
Niewyobrażalne ilości leków nielegalnie trafiają za granicę, a organy państwowe pozostają bezradne. W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, kontrolerzy zarzucają im bezradność i brak zdecydowa...
Powstanie "policja lekowa", która będzie walczyć z nielegalnym wywozem leków... Tak przynajmniej przyszłość inspekcji farmaceutycznej widzi kancelaria premiera. Inspektorzy mają zyskać nowe kompetencj...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje ciągle nad projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego, wprowadzającego sankcje karne za nielegalny wywóz leków. Jednocześnie zlikwidowane mają zostać sankcje adm...
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął niedawno zezwolenie na prowadzenie apteki, która była zaangażowana w "odwrócony łańcuch dystrybucji". W trakcie postępowania okazało się, że zapotrze...
Reporterzy „Magazynu śledczego Anitu Gargas” ujawniają, jak ratujące życie leki „wyparowywały” z polskich aptek. Przez lata warte miliardy specyfiki trafiały za granicę, zamiast do pacjentów. Zachęcam...
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili grupę przestępczą, która w latach 2017-2018 skupiła z aptek na terenie kraju leki warte 100 mln zł. Były to m.in. leki przeciwnowotworowe, pr...
Adam Chojnacki, lubuski wojewódzki inspektor farmaceutyczny opowiada w wywiadzie dla Dziennika.pl o mafii lekowej roli prokuratorów w procederze nielegalnego wywozu leków z Polski.