Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Pabianicach zatrzymano 9 osób podejrzanych o wyłudzenia refundacji ze środków NFZ. Jest wśród nich Bożena K. - właścicielka sieci aptek z Pabianic. Zatrzymano równ...
Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotowały projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który realnie może pomóc w walce z mafią lekową. Problem w tym, że projekt trafił...
W latach 2016 do 2018 Główny Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził 25 postępowań dotyczących nałożenia kary pieniężnej za nielegalny wywóz leków. Tylko w czterech z nich nałożono kary w łącznej kwo...
Białostockie CBA zatrzymało cztery osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy nielegalnego handlu lekami. Lekarstwa warte blisko 140 milionów złotych wytransferowano poza gr...
Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała propozycje zmian w Prawie farmaceutycznym przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prezes NIK nie ukrywa zadowolenia z tego, że projekt uwzględnia w zna...
Z opracowania przygotowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że obroty hurtowni farmaceutycznych z miesiąca na miesiąc (czerwiec - lipiec 2018 r.) zmalały średnio o 41 proc. Zdaniem resortu to sku...
Jedna z wielkopolskich aptek sprzedawała leki do hurtowni. Inspektor farmaceutyczny cofnął więc przedsiębiorcy zezwolenie na jej prowadzenie. Główny Inspektor Farmaceutyczny jednak tę decyzję uchylił....
Ustawa, która ma usprawnić walkę z nielegalnym wywozem leków, może wkrótce trafić do unijnej zamrażarki. Chodzi o to, że niektóre z zawartych w niej zapisów, wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej....
Ministerstwo Sprawiedliwości w jednym projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zawarło zmiany, mające usprawnić walkę z "mafią lekową", oraz przepisy dotyczące wysyłkowej sprzedaży leków na recept...
Z byłym prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej dr. Grzegorzem Kucharewiczem rozmawiał Lech Pilarski w Radiu Białystok. Nowe prawo walczące z mafią lekową to dobry pomysł. Jednak, czy uda się egzekwować ...