REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dyżury aptek w Pleszewie to fikcja. Aptekarze chcą sprostowania…

17 lutego 2020 14:06

Starostwo Powiatowe w Pleszewie umieszcza na stronie internetowej harmonogram dyżurów aptek. W rzeczywistości większość z nich nie pracuje jednak w wyznaczonych godzinach. Aptekarze uważają, że starostwo wprowadza pacjentów w błąd, co skutkuje konfliktami i chcą umieszczenia informację na ten temat na swojej stronie urzędu.

Podobne problemy z dyżurami aptek zdarzają się w całym kraju (fot. Shutterstock)
Zdaniem aptekarzy publikowanie kwestionowanej przez nich uchwały, w świadomy sposób wprowadza w błąd wszystkich obywateli (fot. Shutterstock)

W połowie grudnia Rada Powiatu Pleszewskiego przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Harmonogram pracy aptek umieszczono na stronie internetowej starostwa. Pleszewcy aptekarze żądają jednak jego usunięcia. Większość z nich nie stosuje się bowiem do harmonogramu. Ich zdaniem umieszczenie przez starostwo niewykonalnego grafiku dyżurów, rodzi konflikty z pacjentami (czytaj również: Kontrole aptek w Pleszewie. Starostwo sprawdzało czy dyżurują…).

– Publikowanie przez powiat uchwały z pełną świadomością jej niewykonalności, jest wprowadzaniem w błąd wszystkich zainteresowanych pracą aptek. Tym samym jej publikacja generuje kolejne, niepotrzebne konflikty pomiędzy aptekarzami a pacjentami oraz aptekarzami a radnymi – mówi portalowi zpleszewa.pl mgr farm. Mariusz Politowicz, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, szef zespołu ds. dyżurów przy NRA.

REKLAMA

W połowie stycznia aptekarze powiatu pleszewskiego wystosowali w tej sprawie pismo do Rady Powiatu. Żądają w nim jak najszybszego usunięcia uchwały ze stron internetowych starostwa (czytaj również: Całodobowe dyżury aptek w Pleszewie. Czy będzie bojkot aptekarzy?).

REKLAMA

– Niewykonalność i absurdalność Uchwały są doskonale znane Radzie Powiatu, co zostało przez nią wyrażone zarówno w Uzasadnieniu do Uchwały w słowach: “Ponadto Prezydium [Rady Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej] wyraziło pogląd aptekarzy powiatu pleszewskiego, że będą pracować tylko w tych dniach i godzinach, które jako profesjonaliści sami uznają za możliwe” oraz podczas dyskusji w dniu jej przegłosowania. Radny Michał Kaczmarek wyraził to słowami (w 2. h 33. min. sesji Rady z 2019-12-13): równoczesny dyżur aż dwóch aptek (w mieście i poza nim) jest niepotrzebnym absurdem tym bardziej, że i tak żadna nie dyżuruje – czytamy we wspomnianym piśmie.

Mieszkańcy wprowadzani w błąd

Zdaniem aptekarzy publikowanie kwestionowanej uchwały, w świadomy sposób wprowadza w błąd obywateli korzystających z informacji dotyczących pracy aptek powiatu. Uważają, że tak nie powinien czynić organ administracji państwowej lub indywidualnie osoby odpowiadające za zamieszczanie informacji na stronach internetowych starostwa w Pleszewie (czytaj również: Pleszewscy aptekarze piszą list otwarty do Starosty).

– Sugerujemy wyraźne zamieszczenie poniższych informacji zgodnych ze stanem faktycznym, a jednocześnie neutralnych emocjonalnie: “Apteki powiatu pleszewskiego pracują tylko w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały, a więc nie pełnią dyżurów nocnych i świątecznych” – piszą aptekarze.

Jako przykład podają starostwo w Śremie. Tam w informacji o dyżurach aptek powiatu wyraźny dopisek, że “apteka może nie pełnić dyżuru”.

REKLAMA

Starostwo broni się twierdząc, że rada musi uchwalić plan dyżurów i musi umieścić go na stronie powiatu. Jednocześnie nie ma narzędzi, by wyegzekwować przestrzeganie zapisu w praktyce. Problem jest ogólnopolski i jak mówią samorządowcy – rozwiązanie go musi być odgórne. Urzędnicy zapowiadają też, że nie zdejmą harmonogramu ze strony internetowej.

– Ponieważ harmonogram został uchwalony zgodnie z obowiązującym prawem. Mamy obowiązek go uchwalić – mówi starosta Maciej Wasielewski.

Źródło: ŁW/zpleszewa.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

To upokarzające dla farmaceuty, żeby czekał, aby o drugiej w nocy sprzedać prezerwatywy To upokarzające dla farmaceuty, żeby czekał, aby o drugiej w nocy sprzedać prezerwatywy

Aptekarze w Skarżysku nie chcą już pełnić całodobowych dyżurów. Podczas ostatniej sesji rady powiatu...

Przepisy poprawione. Apteki mogą wystawiać faktury podmiotom na leki OTC Przepisy poprawione. Apteki mogą wystawiać faktury podmiotom na leki OTC

W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację Prawa farmaceutycznego, która zmieniła przepisy, jak...

Kiedyś tu była apteka. Teraz będzie… biblioteka Kiedyś tu była apteka. Teraz będzie… biblioteka

Według raportu Grant Thornton w roku 2019 ubywało w Polsce średnio 60 aptek miesięcznie. A co się dz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz