REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Limit 4 aptek nie dotyczy zmian w zezwoleniach sprzed „apteki dla aptekarza”

5 listopada 2019 08:24

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał interpretację, w której uznaje, że przepisy dotyczące posiadania maksymalnie 4 aptek nie mogą być stosowane w postępowaniach dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie aptek wydanych przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza”.

Organy inspekcji stosując art. 11, stwierdziły wygaśnięcie zezwoleń wobec podmiotów widniejących z dniem 1 sierpnia 2019 r. w obydwu Rejestrach lub tych, które nie poinformowały o zaprzestaniu działalności (fot. Shutterstock).
Wielkopolski WIF podtrzymuje swoją wcześniejszą interpretację dotyczącą zakresu obowiązywania "apteki dla aptekarza" (fot. Shutterstock)

Na początku października do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie interpretacji dotyczącej art. 99 ust. 3a i ust. 4 Prawa farmaceutycznego. Oba przepisy wprowadziła tzw. „apteka dla aptekarza” i obowiązują one od 25 czerwca 2017 roku. Pierwszy z nich dotyczy braku możliwości wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, jeśli wnioskodawca (wspólnik lub partner spółki) posiada już co najmniej 4 apteki. Drugi z przepisów mówi, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada tylko farmaceuta z PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu) lub spółka jawna (partnerska), której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci.

Przedsiębiorca proszący Wielkopolski WIF o interpretację, chciał wiedzieć czy wspomniane przepisy mają też zastosowanie w postępowaniach dotyczących zmian w zezwoleniach. A konkretnie chodziło o sytuację zmian w zezwoleniu wynikających z przystąpienia małoletniej osoby fizycznej, niebędącej farmaceutą, w charakterze wspólnika do spółki jawnej posiadającej aptek (czytaj również: Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki?).

REKLAMA

Ograniczenia dotyczą zezwoleń wydanych po 25 czerwca 2017

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w obszernym wyjaśnieniu wskazał, że „przepisy art. 99 ust. 3a oraz ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne nie znajdują zastosowania w postępowaniach w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej skutkiem przystąpienia wspólnika posiadającego 4 apteki ogólnodostępnej do spółki jawnej, na rzecz której wydano zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o ile spółka, o której mowa powstała przed wejściem w życie przepisów nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. z dniem 25 czerwca 2017 r.”

REKLAMA

Jednocześnie Wielkopolski WIF uznaje, że wspomniane przepisy nie znajdują też zastosowania w postępowaniu w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będącej skutkiem przystąpienia osoby fizycznej niebędącej farmaceutą i będącej osobą małoletnią w charakterze wspólnika do spółki jawnej posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o ile spółka, o której mowa powstała przed wejście w życie przepisów nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. przed dniem 25 czerwca 2017 r (czytaj również: „AdA” nie pozwala na taką zmianę w aptece…).

Potwierdzenie w wyroku WSA i stanowisku MZ

W swojej interpretacji WIF w Poznaniu wskazał, że już 18 stycznia 2019 r. wydał indywidualną interpretację odpowiadającą na te pytania (czytaj więcej: W takiej sytuacji „apteka dla aptekarza” nie znajduje zastosowania). Poza tym przedstawiane przez niego stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wydanym 25 czerwca 2019 r. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt: VI SA/Wa 904/19) (czytaj więcej: Wyrok WSA w sprawie przejmowania aptek. Wykładnia inspekcji jest nieprawidłowa…). W wyroku tym WSA powoływał się m.in. na odpowiedź Ministra Zdrowia z kwietnia 2019 r. w której wskazywał, że przepisy „apteki dla aptekarza” nie dotyczą zmian zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017 roku (czytaj więcej: Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci?).

Urzędnicy wskazują, że w art. 2 tzw. „apteki dla aptekarza” znalazł się zapis mówiący, że: „Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe”. To ma wskazywać, że po 25 czerwca 2017 r. przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie zezwolenia lub wniosek o zmianę zezwolenia wydanego po dniu wejścia w życie nowelizacji, musi spełniać jej wymagania.

Inna interpretacja NIA i GIF

Z taką interpretacją przepisów przez urzędników od samego początku nie zgadza się samorząd aptekarski. Odmienną interpretację stosuje też Główny Inspektor Farmaceutyczny (czytaj więcej: Zmiana wspólników w spółce jawnej posiadającej aptekę? Wszyscy muszą być farmaceutami!).

REKLAMA

W rezultacie 31 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył dwie skargi podmiotu prowadzącego apteki ogólnodostępne w formie spółki jawnej na decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Analizowane były również poprzedzające je decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie. Organy Inspekcji Farmaceutycznej odmówiły w nich wydania decyzji sankcjonujących zmianę składu wspólników polegającą na dodaniu do spółki jawnej, jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W wyrokach z dnia 31 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi i orzekł, że zmiany w składzie wspólników w spółkach jawnych, które w dniu wejścia w życie ustawy „Apteka dla aptekarza” prowadziły apteki muszą być zgodne z art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

 • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa
 • w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

Źródło: ŁW/WIF w Poznaniu

2019_10_23_WIFPOP.850.11.2019
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"Z taką interpretacją przepisów nie zgadza się samorząd aptekarski." Ustawa napisana praktycznie w całości przez NIA, nie spełnia oczekiwań NIA. Spektakl żenady i nieudacznictwa trwa...
Jest wręcz odwrotnie! Ustawa napisana praktycznie w całości przez NIA jest interpretowana przez WIF inaczej niż NIA tego chciała i wobec tego NIA nie zgadza się ze stanowiskiem WIF.

Powiązane artykuły

Estońska „apteka dla aptekarza” może nie przynieść pożądanych rezultatów Estońska „apteka dla aptekarza” może nie przynieść pożądanych rezultatów

Reforma, która zakłada, że od 1 kwietnia wszystkie apteki będą już musiały być kontrolowane przez fa...

Sprawą apteki „Pod Solankami” zajmie się prokuratura? Interweniuje WIF… Sprawą apteki „Pod Solankami” zajmie się prokuratura? Interweniuje WIF…

Szpital w Grudziądzu już trzykrotnie ogłaszał przetargi na sprzedaż apteki "Pod Solankami". Za każdy...

Medialna apokalipsa na rynku aptecznym. A jak jest naprawdę? Medialna apokalipsa na rynku aptecznym. A jak jest naprawdę?

W miniony weekend w mediach pojawiła się seria sensacyjnych tytułów, straszących apokalipsą na rynku...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz