REKLAMA
wt. 14 czerwca 2022, 11:11

Tylko jedna apteka przeszła kontrolę NFZ bez stwierdzenia nieprawidłowości

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach w I kwartale 2022 roku. W sumie przeprowadzono w tym czasie 47 postępowań kontrolnych. Tylko w jednym przypadku nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości…

Prawidłowe dane mają wpływ na prowadzenie zgodnie z prawem obrotu produktami leczniczymi (fot. Shutterstock)
Część nieprawidłowości dotyczyła także sporządzania leków recepturowych (fot. Shutterstock)

W I kwartale 2022 r. terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 47 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). W jednym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych oraz wydaniem oceny negatywnej(27 postępowań) lub pozytywnej z nieprawidłowościami (19 postępowań)(czytaj również: Wypisywanie i realizacja recept to koszmar).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. braku:

 •   daty wystawienia recepty;
 •  danych lekarza wystawiającego receptę lub niekompletności tych danych;
 •  dawkowania w przypadku leków recepturowych zawierających substancje bardzo silnie działające;
 •  informacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych;
 •  na recepcie potwierdzenia jej realizacji;
 •  podpisu osoby wystawiającej receptę;
 •  pokrycia w dokumentach zakupu ilości zrefundowanych produktów leczniczych;

Błędy w realizacji recept

Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzał także niepoprawne przekazanie drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danych sprawozdawczych. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły typu identyfikatora osoby wydającej, daty wystawienia recepty, numeru PESEL pacjenta oraz poziomu odpłatności, uprawnień dodatkowych pacjenta, daty przyjęcia leku recepturowego, daty wykonania leku recepturowego, kodu postaci leku recepturowego, oddziału NFZ, informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, danych osoby wykonującej lek recepturowy, wydania ilości leku niezgodnie z ordynacją lekarską, liczby wydanych opakowań leku, wartości wydanych opakowań leku, daty realizacji „od dnia”, wydania odpowiednika dla leku zaordynowanego (czytaj również: Jakie błędy popełniały apteki? NFZ przedstawia wyniki kontroli…).

Osoby realizujące recepty w sposób nieprawidłowy umieszczały też adnotacje dotyczące dokumentów uprawniających do wydania bezpłatnych leków. NFZ stwierdzał też przypadki nieprzedstawienia do kontroli wszystkich wymaganych recept.

W trakcie kontroli stwierdzano również realizację recept:

 • niezgodnie z ordynacją lekarską;
 • po terminie ich ważności;
 • przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji – technika farmaceutycznego;
 • na lek zawierający substancję psychotropową na podstawie błędnie wypisanej recepty;
 • na produkt niedopuszczony do obrotu w punktach aptecznych;

Leki recepturowe

Część nieprawidłowości dotyczyła także sporządzania leków recepturowych. Apteki wykonywały je z wykorzystaniem surowców o nieudokumentowanym pochodzeniu (brak dowodu zakupu). Zdarzały się też przypadki sporządzenia leku recepturowego z zastosowaniem składnika innego niż zaordynowany. Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzał też przypadki:

 • wykonania leku w czasie, który nie pozwoliłby na spełnienie wymagań wskazanych dla sporządzonej postaci leku określonych w Farmakopei Polskiej;
 • wykonania leku i zrealizowania recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę;
 • wykonania leku recepturowego pomimo braku danych ilościowych jednego ze składników;
 • wykonania leku recepturowego z surowca niefarmaceutycznego;
 • nieprawidłowej wyceny leku recepturowego;
 • niezmniejszenia ilości substancji w leku recepturowym przy przekroczeniu dawki maksymalnej;
 • pobrania nieprawidłowej dopłaty świadczeniobiorcy za leki recepturowe, czego konsekwencją było wykonanie leków w ilościach większych niż dozwolone;

Inne nieprawidłowości dotyczyły:

 • sprawozdania częściowej realizacji recepty, mimo że wydano wszystkie zaordynowane opakowania;
 • umieszczenia podpisu oraz pieczęci osoby wydającej na druku taksacyjnym dołączonym do recepty, podczas gdy potwierdzenie realizacji recepty dokonywane jest na recepcie;
 • wydania leku innego niż zaordynowany, niespełniającego wymogów zamiennika;
 • wydania leku w ilości nie uwzględniającej upływu 30 dni od daty wystawienia recepty elektronicznej albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
 • wydania leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 120-dniową kurację;
 • wydania leku/wyrobu medycznego w opakowaniach refundowanych, pomimo zapisanych na recepcie opakowań spoza wykazu refundowanych leków;
 • wydania więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku mimo braku dawkowania lub bez precyzyjnego dawkowania;
 • wydania większej ilość leku niż ilość zaordynowana na recepcie;
 • zrealizowania recepty z nieprawidłową odpłatnością.

Źródło: ŁW/NFZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]