REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Tylko jedna apteka przeszła kontrolę NFZ bez stwierdzenia nieprawidłowości

wt. 14 czerwca 2022, 11:11

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach w I kwartale 2022 roku. W sumie przeprowadzono w tym czasie 47 postępowań kontrolnych. Tylko w jednym przypadku nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości…

Stworzenie Biura Kontroli będzie się wiązać z zatrudnieniem 3 nowych pracowników (fot. Shutterstock)
Część nieprawidłowości dotyczyła także sporządzania leków recepturowych (fot. Shutterstock)

W I kwartale 2022 r. terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 47 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). W jednym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych oraz wydaniem oceny negatywnej(27 postępowań) lub pozytywnej z nieprawidłowościami (19 postępowań)(czytaj również: Wypisywanie i realizacja recept to koszmar).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. braku:

REKLAMA
 •   daty wystawienia recepty;
 •  danych lekarza wystawiającego receptę lub niekompletności tych danych;
 •  dawkowania w przypadku leków recepturowych zawierających substancje bardzo silnie działające;
 •  informacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych;
 •  na recepcie potwierdzenia jej realizacji;
 •  podpisu osoby wystawiającej receptę;
 •  pokrycia w dokumentach zakupu ilości zrefundowanych produktów leczniczych;

Błędy w realizacji recept

Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzał także niepoprawne przekazanie drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danych sprawozdawczych. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły typu identyfikatora osoby wydającej, daty wystawienia recepty, numeru PESEL pacjenta oraz poziomu odpłatności, uprawnień dodatkowych pacjenta, daty przyjęcia leku recepturowego, daty wykonania leku recepturowego, kodu postaci leku recepturowego, oddziału NFZ, informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, danych osoby wykonującej lek recepturowy, wydania ilości leku niezgodnie z ordynacją lekarską, liczby wydanych opakowań leku, wartości wydanych opakowań leku, daty realizacji „od dnia”, wydania odpowiednika dla leku zaordynowanego (czytaj również: Jakie błędy popełniały apteki? NFZ przedstawia wyniki kontroli…).

REKLAMA

Osoby realizujące recepty w sposób nieprawidłowy umieszczały też adnotacje dotyczące dokumentów uprawniających do wydania bezpłatnych leków. NFZ stwierdzał też przypadki nieprzedstawienia do kontroli wszystkich wymaganych recept.

W trakcie kontroli stwierdzano również realizację recept:

 • niezgodnie z ordynacją lekarską;
 • po terminie ich ważności;
 • przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji – technika farmaceutycznego;
 • na lek zawierający substancję psychotropową na podstawie błędnie wypisanej recepty;
 • na produkt niedopuszczony do obrotu w punktach aptecznych;

Leki recepturowe

Część nieprawidłowości dotyczyła także sporządzania leków recepturowych. Apteki wykonywały je z wykorzystaniem surowców o nieudokumentowanym pochodzeniu (brak dowodu zakupu). Zdarzały się też przypadki sporządzenia leku recepturowego z zastosowaniem składnika innego niż zaordynowany. Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzał też przypadki:

 • wykonania leku w czasie, który nie pozwoliłby na spełnienie wymagań wskazanych dla sporządzonej postaci leku określonych w Farmakopei Polskiej;
 • wykonania leku i zrealizowania recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę;
 • wykonania leku recepturowego pomimo braku danych ilościowych jednego ze składników;
 • wykonania leku recepturowego z surowca niefarmaceutycznego;
 • nieprawidłowej wyceny leku recepturowego;
 • niezmniejszenia ilości substancji w leku recepturowym przy przekroczeniu dawki maksymalnej;
 • pobrania nieprawidłowej dopłaty świadczeniobiorcy za leki recepturowe, czego konsekwencją było wykonanie leków w ilościach większych niż dozwolone;

Inne nieprawidłowości dotyczyły:

REKLAMA
 • sprawozdania częściowej realizacji recepty, mimo że wydano wszystkie zaordynowane opakowania;
 • umieszczenia podpisu oraz pieczęci osoby wydającej na druku taksacyjnym dołączonym do recepty, podczas gdy potwierdzenie realizacji recepty dokonywane jest na recepcie;
 • wydania leku innego niż zaordynowany, niespełniającego wymogów zamiennika;
 • wydania leku w ilości nie uwzględniającej upływu 30 dni od daty wystawienia recepty elektronicznej albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
 • wydania leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 120-dniową kurację;
 • wydania leku/wyrobu medycznego w opakowaniach refundowanych, pomimo zapisanych na recepcie opakowań spoza wykazu refundowanych leków;
 • wydania więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku mimo braku dawkowania lub bez precyzyjnego dawkowania;
 • wydania większej ilość leku niż ilość zaordynowana na recepcie;
 • zrealizowania recepty z nieprawidłową odpłatnością.

Źródło: ŁW/NFZ

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
 • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
 • zespół jelita drażliwego (IBS)
 • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
 • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
 • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]