W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został najnowszy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, datowany na 31 grudnia 2019 roku. Zmiany jakie w nim zaszły w stosunku do poprzedniej wersji wynika...
Mijający rok był niewątpliwie przełomowy dla polskiego rynku aptecznego. Byliśmy świadkami wielu dramatycznych wydarzeń i rewolucyjnych zmian, o których będą pamiętać kolejne pokolenia farmaceutów. Ot...
Losy ustawy o zawodzie farmaceuty cały czas się ważą. Obecnie projekt ponownie trafił do Rady Ministrów. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, żali się portalowi ISBzdrowi...
Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorcy z rynku aptecznego nadal mają zastrzeżenia do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Ich obawy budzi obowiązek opiniowania przez samorząd aptek, które chcą...
Jak dowiedziała się redakcja MGR.FARM, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty będzie musiał ponownie zostać rozpatrzony i przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Już raz SKRM przyjęła projekt, jedn...
Samorząd aptekarski obawia się aktualnego kształtu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Wbrew zapowiedziom nie gwarantuje on bowiem farmaceutom niezależności. Naczelna Izba Aptekarska chce dodania d...
Nie ustają dyskusje i kontrowersje wokół projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W ostatnim czasie dwie organizacje pracodawców – Business Centre Club oraz Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” opublikowa...
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zakłada prowadzenie w aptekach opieki farmaceutycznej i świadczeni usług farmaceutycznych. Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że w związku z nowymi zadaniam...
Ministerstwo Zdrowia nie widzi na ten moment możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów. O wprowadzenie takiego rozwiązania postulowała m.in. Rada Naukowa Ogólnopolskiego Porozu...
12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu RP. Najprawdopodobniej parlamentarzyści zajmą się w niej Ustawą o zawodzie farmaceuty. ZPA PharmaNET przypomina, że w połowie października na stronach Rzą...