Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano długo wyczekiwany raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Dokument liczy sobie 524 strony i odnosi s...
W czwartek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia z Naczelną Izbą Aptekarską, Izbą Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związkiem Zawodowym Tec...
W miniony czwartek 31 października w siedzibie Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W spotkaniu, które odbyło się na wniosek Podsekretarza Stanu ...
Stopniowo upubliczniane są kolejne stanowiska i opinie dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jedną z nich jest Opinia Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygot...
Redakcja mgr.farm
29 października 2019
Redakcja mgr.farm
W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano opinie jakie wpłynęły do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty od poszczególnych resortów w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dzięki temu wiadomo, k...
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jednym z punktów obrad był projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jak informuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński - projekt został p...
Redakcja mgr.farm
25 października 2019
Redakcja mgr.farm
W piątek tuż przed wyborami parlamentarnymi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski skierował projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do dalszego procedowania. Został przekazany do rozpatrzenia przez Stały...
Redakcja mgr.farm
23 października 2019
Redakcja mgr.farm
Naczelna Izba Aptekarska pozytywnie oceniła projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednak wskazała też kilka miejsc wymagających poprawy. Zdaniem NIA to samorząd aptekarski nadal powinien opiniować kan...
Redakcja mgr.farm
22 października 2019
Redakcja mgr.farm
Tuż przed wyborami projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. W trakcie konsultacji publicznych wpłynęło do niego ponad 1000 opinii. Eksperci sp...
Redakcja mgr.farm
21 października 2019
Redakcja mgr.farm
Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano nową wersję projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Usunięto z niego wcześniejsze zapisy dotyczące opiniowania kandydatów na stanowisko kierownika ...
Redakcja mgr.farm
18 października 2019
Redakcja mgr.farm