REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Precedensowy wyrok? Technicy zachęcają apteki do pozwu zbiorowego przeciwko NFZ…

20 maja 2019 16:56

Sąd Okręgowy w Kielcach wydał 10 maja ważny dla techników farmaceutycznych wyrok (sygn. II Ca 369/19). Uznał w nim, że Narodowy Fundusz Zdrowia bezzasadnie ukarał właściciela apteki za to, iż technicy realizowali recepty na leki zawierające substancje bardzo silnie działające. Zdaniem IGWPAiA to przełom…

Więc pytam – kto odpowiada za obecny stan farmacji w Polsce? Samo się tak schrzaniło? (fot. Shutterstock)
Przedstawiciele techników nie wykluczają, że kolejnego protestu tej grupy zawodowej, jeśli Ministerstwo będzie chciało znów zmienić przepisy (fot. Shutterstock)

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek na fanpejdżu na Facebooku odniosła się do wyroku kieleckiego sądu (czytaj więcej: Technicy farmaceutyczni mogą jednak wydawać leki bardzo silnie działające? Ciekawy wyrok sądu…). Jej przedstawiciele twierdzą, że od lat argumentowali, iż art. 91 Prawa farmaceutycznego nie ogranicza uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych do wydawania substancji bardzo silnie działających. Jest to tylko błędna interpretacja.

Zwrot cofniętych środków

Zdaniem IGWPAiA sąd wreszcie wyprowadził z błędu organy nadzorujące funkcjonowanie aptek. Wyrok ten umożliwia właścicielom aptek, składanie pozwów przeciwko NFZ o zwrot niesłusznie cofniętych środków. W skali kraju kwoty niesłusznie cofnięte są znane tylko NFZ. Każdy właściciel apteki jednak zdaje sobie sprawę, jakiego rzędu mogą być to kwoty. W dodatku dla wielu aptek prowadzonych przez osoby fizyczne, cofnięcie refundacji wraz z odsetkami przyczyniło się do utracenia płynności finansowej.

REKLAMA

REKLAMA

Co dalej po precedensowym wyroku z 10 maja 2019 r. sygn. II Ca 369/19, w którym Sąd Okręgowy w Kielcach uznał, że…

Opublikowany przez Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek – IGWPAiA Piątek, 17 maja 2019

– Apteki którym organy kontrolne NFZ zarzuciły w protokołach: realizacje recept przez osoby nieuprawnione (dotyczy wydawania przez TF leków z szafki A) i na tej podstawie cofnęły refundację po wyroku z 10 maja 2019, w którym sąd uznał, że art.91 PF nie ogranicza TF możliwości wydawania A. Winny teraz skarżyć oddziały NFZ o zwrot nienależnej kary wraz z odsetkami. Można to zrobić w pozwie zbiorowym – pisze IGWPAiA (czytaj również: Kontrole NFZ: 92 proc. aptek z zaleceniami pokontrolnymi).

Aptekarze mogą dochodzić zwrotu nienależnie odebranej refundacji za 3 lata wstecz od uprawomocnienia się decyzji pokontrolnej. Nie wiadomo jednak, czy skorzystają z tego prawa. Jak pisze IGWPAiA, wielokrotnie sygnalizowała ona resortowi zdrowia błędną interpretację art. 91 Prawa farmaceutycznego. Artykuł ten między innymi był podstawą do ograniczenia asortymentu punktów aptecznych (czytaj więcej: Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni).

– Odpowiedź zawsze była ta sama: art.91 Prawa farmaceutycznego uniemożliwia wydawanie przez techników farmaceutycznych np. leków wziewnych i z tego powodu asortyment nie może być rozszerzony – dodaje Izba.

Co z punktami aptecznymi?

Przedstawiciele techników zastanawiają się także, co mają teraz zrobić właściciele punktów aptecznych (czytaj więcej: Leki wziewne w punktach aptecznych? Posłanki apelują do Ministra Zdrowia).

REKLAMA

– Czy Państwo zrekompensuje pacjentom wiejskim korzystającym z zaopatrzenia w punktach aptecznych koszty niepotrzebnie przebytych kilometrów do miejskich aptek po leki na astmę, które jak się okazało może wydać lokalny kierownik punktu aptecznego będący technikiem farmaceutycznym? – pytają (czytaj więcej: Nie będzie poszerzenia listy leków dostępnych w punktach aptecznych).

Ministerstwo będzie próbowało zmienić przepis?

Zdaniem IGWPAiA w Ministerstwie Zdrowia ponoć już trwają prace nad zmianą zapisu w art. 91 Prawa farmaceutycznego. Ostatnia interwencja w zapis tego przepisu w 2017 roku nie obyła się bez protestu techników farmaceutycznych. Okazał się on wtedy skuteczny (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia tłumaczy się z kryzysu z technikami farmaceutycznymi).

Na chwilę obecną technicy w aptekach mogą wydawać leki z wykazu A bez obawy przed konsekwencjami ze strony organów kontrolnych. W punktach aptecznych niestety nic się nie zmienia. Tam w wykazie substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych nie znajdują się preparaty z tego wykazu (czytaj więcej: Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni).

W Europie jest inaczej

Zdaniem IGWPAiA resort zdrowia powinien raz na rok aktualizować wykaz A.

– Niestety od 2010 roku doczekaliśmy się aktualizacji tylko raz w grudniu 2017 i to w 90% o substancje homeopatyczne, które nie rotują w żaden sposób. Z produktów leczniczych punktom udostępniono kilka np. Dexillant, Clatrę – wyjaśnia Izba (czytaj więcej: Od czerwca nowe leki w Wykazie A).

Przedstawiciele techników nie wykluczają, że kolejnego protestu tej grupy zawodowej. Przypominają, że tylko Farmakopea Polska zawarła w swej treści wykaz A (czytaj więcej: Technicy farmaceutyczni nie posiadają i nigdy nie posiadali tego uprawnienia). W Farmakopei Europejskiej już takiego wykazu nie ma. Technicy farmaceutyczni pracujący poza granicami Polski mogą wydawać leki z substancjami silnie działającymi. Dobrze byłoby, żeby MZ wzięło to pod uwagę przy pracach nad uprawnieniami techników farmaceutycznych.

Źródło: IK/IGWPAiA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Liczę, że ten cyrk zwany IGWPAiA będzie równie zaciekle walczył o egzekwowanie przepisu mówiącego o tym, że technik nie ma uprawnień do udzielania informacji o lekach.
To czym się w końcu ma różnić zawód farmaceuty od technika i apteka od punktu aptecznego, bo jakoś nie ogarniam. Znam techników po zaocznym studium i wiem co potrafią. I niech mi tu nikt kitu nie wciska.
Niczym. I sieciom i aptekom prowadzonym przez farmaceutów bardziej na rękę jest tańszy technik. Gdyby nie zapis o konieczności obecności farmaceuty w aptece to myślę, że albo każda albo luźno ponad 90% aptek w Polsce zatrudniałoby tylko jednego farmaceutę kierownika i tyle.
ustawa o izbach aptekarskich wszystko tłumaczy ładnie:)
A ja znam wielu magistrów (by się wydawało, że ludzie po studiach) i poza tym, że mają tytuł to też wiem co potrafią...
Za granicą technicy nie mogą w ogóle pracować samodzielnie z lekami silnie działającymi (na receptę), a co dopiero z lekami bardzo silnie działającymi, psychotropami i narkotykami. Owszem, mogą przyjąć receptę i przygotować leki do wydania, ale zanim je wydadzą, leki muszą być skontrolowane przez farmaceutę. Jeśli formalna kontrola odbywa się po wydaniu (czasami w Niemczech), to odbywa się ona niezwłocznie po wydaniu, nie na drugi dzień.

Powiązane artykuły

Wielkopolska farmaceutka kandyduje do Sejmu. Chce dowartościowania techników… Wielkopolska farmaceutka kandyduje do Sejmu. Chce dowartościowania techników…

Danuta Winiarska to farmaceutka z apteki "Różanej" w Niechanowie. Jest specjalistką zarządzania w sł...

Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odpis recepty może wystawić w aptece wyłącznie farmace...

Raport: Zarobki w aptekach sieciowych i niesieciowych Raport: Zarobki w aptekach sieciowych i niesieciowych

W jakich aptekach pracownicy zarabiają najlepiej? To pytanie nieodmiennie nurtuje wszystkich młodych...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz